Remigratie

Hoogte van uw remigratie-uitkering

Hoe hoog uw remigratie-uitkering is, hangt af van:

  • het land waar u gaat wonen.
  • hoeveel mensen er met u mee verhuizen.
  • of u alleen woont of met een gezin.
  • de leeftijd van de mensen die bij u wonen.
  • of u verzekerd bent voor de Nederlandse zorgverzekering.

Kijk hoeveel remigratie-uitkering u krijgt