Remigratie

Andere uitkeringen en de remigratie-uitkering

Als u in het land waar u gaat wonen nog een andere Nederlandse uitkering krijgt dan trekken wij die af van uw remigratie-uitkering.

Inkomsten die we aftrekken

Uitkeringen die wij van de remigratie-uitkering aftrekken, zijn:

 • WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
 • WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen)
 • Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)
 • AOW (Algemene Ouderdomswet)
 • Anw (Algemene nabestaandenwet)
 • TW (Toeslagenwet).

Ontvangt u een of meerdere van de bovenstaande uitkeringen? Dan krijgt u een lagere of soms zelfs geen remigratie-uitkering. 

Wordt uw andere uitkering hoger of lager, dan moeten wij het bedrag van de remigratie-uitkering meestal veranderen. Geef dit daarom altijd binnen 6 weken aan ons door.

Inkomsten die we niet aftrekken

De volgende inkomsten trekken wij niet van uw remigratie-uitkering af:

 • vakantiegeld
 • tegemoetkoming AOW
 • tegemoetkoming Anw
 • tegemoetkoming voor een ziektekostenverzekering.