Privacy

Wij beschermen de gegevens van onze klanten. Dit vinden wij belangrijk, maar het is ook verplicht volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Heeft u persoonsgegevens aan ons opgegeven? Of hebben wij gegevens verzameld bij een andere overheidsinstantie zoals de gemeente? Dan heeft u er recht op te weten wat wij met uw gegevens doen.

Wij geven uw gegevens alleen aan anderen, als:

  • het wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld gegevens over uw pensioen of uitkering aan de Belastingdienst, of
  • het nodig is voor het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak van een andere instantie. Bijvoorbeeld als uw gegevens nodig zijn om te controleren of u nog recht heeft op een AIO-aanvulling, of
  • u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Weten welke gegevens wij van u hebben?

U kunt bij ons opvragen welke gegevens wij van u hebben. Neem hiervoor contact op met uw SVB-kantoor. U krijgt dan binnen 4 weken een brief van ons. Daarin staat:

  • een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben
  • wat wij met uw gegevens doen
  • hoe wij aan uw gegevens zijn gekomen
  • met welke instanties wij deze gegevens uitwisselen.

Als u DigiD heeft, kunt u zelf een deel van uw gegevens inzien via Mijn SVB. Naast uw persoonsgegevens kunt u zien hoeveel AOW u heeft opgebouwd. Maar bijvoorbeeld ook specificaties van betalingen die wij aan u hebben gedaan. Het is niet mogelijk om in Mijn SVB alle informatie te laten zien. Wilt u meer gegevens inzien dan kunt u ook op afspraak uw dossier bekijken bij uw SVB-kantoor.

Is een kind jonger dan 16 jaar dan kan alleen zijn wettelijke vertegenwoordiger om persoonsgegevens vragen. Bijvoorbeeld zijn ouder of voogd. Wij geven de informatie dan aan deze vertegenwoordiger.

Wanneer u op onze website gegevens invult worden ook de start- en eindtijd van uw sessie en het ip-adres vastgelegd.

Cookies

We maken gebruik van cookies voor het maken van webstatistieken over onze website. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee wij uw computer bij een volgende bezoek kunnen herkennen.

Geen persoonsgegevens in cookies

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

Cookies uitschakelen

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld: Internet Explorer, Chrome) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor uw gebruik van onze site. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website veiliginternetten.nl.