PGB

Zelf uw PGB stoppen

Waar kunt u uw PGB stopzetten?

Wij kunnen het PGB niet voor u stopzetten. U moet hiervoor contact opnemen met de organisatie van wie u uw PGB krijgt:
  • Uw gemeente (PGB voor Wmo-ondersteuning of jeugdhulp)
  • Uw zorgkantoor (PGB voor Wlz-zorg)
  • Uw zorgverzekeraar (PGB voor verpleging of verzorging)

Zorgovereenkomst stoppen

U moet ook zelf de zorgovereenkomst met uw zorgverlener stoppen.

Uw PGB kan ook stopgezet worden

Uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar kan uw PGB stopzetten. Bijvoorbeeld als u niet meer aan de voorwaarden voldoet of als u zich niet aan de regels houdt. 

Vraag zo nodig bij uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar na wat de voorwaarden en de regels zijn.