PGB

Uw eigen vervoerskosten

Heeft u vervoerskosten in verband met uw zorg? Soms kunt u die kosten uit uw PGB betalen. Dit kan alleen als u een PGB heeft uit de Wlz, Wmo Begeleiding of uit de Jeugdwet. In uw indicatie staat of u recht heeft op vervoer.

De betaling van vervoerskosten kan op twee manieren. Dit is afhankelijk van de manier waarop u reist.

U reist met een vervoerder

Verzorgt iemand anders uw vervoer? Dan moet u een zorgovereenkomst met deze vervoerder afsluiten. Wanneer de zorgovereenkomst bij ons is verwerkt en is goedgekeurd door uw gemeente of zorgkantoor, kunt u de vervoerskosten door middel van een factuur bij ons declareren. Wij betalen dan de vervoerder.

U reist zelfstandig

Reist u alleen (zonder begeleider), bijvoorbeeld met het openbaar vervoer of met de taxi en krijgt u een budget van de gemeente of het zorgkantoor? Vraag dan bij uw gemeente of uw zorgkantoor na of u deze kosten uit het PGB mag betalen.

Heeft u toestemming gekregen? Stuur ons dan het formulier 'Declaratie vervoerskosten’. Wij zorgen ervoor dat u het geld op uw bankrekening gestort krijgt. Bewaar altijd zelf de originele betaalbewijzen. Uw gemeente of uw zorgkantoor kan hier op een later moment naar vragen.

Of verstuur het formulier per post naar: SVB Dienstverlening, PGB Postbus 8038, 3503 RA Utrecht.

Reiskosten woon-werkverkeer van uw zorgverlener

Uw zorgverlener kan ook reiskosten hebben voor de reis van huis naar uw adres.