PGB

Verantwoordingsvrij bedrag

Soms mag u een deel van het toegekende PGB gebruiken voor kleine uitgaven, bijvoorbeeld postzegels of telefoonkosten. Dit is het verantwoordingsvrije bedrag. U hoeft niet aan uw zorgkantoor of gemeente door te geven hoe u dit besteedt. Niet alle gemeenten werken met een verantwoordingsvrij bedrag. Ook is de hoogte van dit bedrag niet voor iedere budgethouder gelijk. Op uw toekenningsbeschikking kunt u zien wat uw verantwoordingsvrije bedrag is.

Het verantwoordingsvrije bedrag is onderdeel van het totale budget. Dit zit dus al in het bedrag dat op uw toekenningsbeschikking of -besluit van uw gemeente of zorgkantoor staat. Ook moet u voldoende budget hebben, het verantwoordingsvrije bedrag gaat namelijk van uw budget af.

Wlz-budget

Wilt u het verantwoordingsvrije bedrag opvragen voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz)? Gebruikt u dan het volgende formulier.

Wmo-budget of Jeugdwet-budget

Het is sinds begin september 2015 ook mogelijk om het verantwoordingsvrije bedrag op te vragen vanuit de Wmo of de Jeugdwet. Nogmaals: vraag bij uw gemeente na of zij met een verantwoordingsvrij bedrag werken, of kijk op uw toekenningsbeschikking of in Mijn PGB.

U kunt het bedrag opvragen door het formulier ‘Opvragen verantwoordingsvrij bedrag’ in te vullen en naar ons te sturen.