PGB

Toelichting op de zorgovereenkomst

De zorgovereenkomst bevat enkele begrippen. We geven hieronder een toelichting op de begrippen.

Klantnummer Dienstverlening PGB

  • Bent u al klant bij Dienstverlening PGB? Dan staat uw klantnummer in de brieven die u van ons krijgt, als ‘uw kenmerk’.  Vul uw klantnummer in. Dan kunnen wij uw zorgovereenkomst sneller verwerken.
  • Bent u nog geen klant? Dan heeft u nog geen nummer. U vult dan niets in. 

Vertegenwoordiger

  • Laat u uw belangen behartigen door uw vertegenwoordiger? Vul dan punt 2.1 en 2.2 van de zorgovereenkomst in en zet uw handtekening. 
  • Heeft u een wettelijke vertegenwoordiger, zoals een bewindvoerder, curator of mentor? Stuur een bewijs daarvan mee. 

Werkzaamheden

In de brief (beschikking) van uw gemeente of zorgkantoor staat welke zorg u kunt inkopen met uw PGB. Neem dit over bij ‘Werkzaamheden’ op de zorgovereenkomst.

Vergoeding

U vult hier het bedrag in dat u met uw zorgverlener afspreekt. Wij administreren en verwerken betalingen aan de hand van uur- en maandlonen. Zo nodig rekenen wij het bedrag dat u invult om naar een uurtarief.  Let op: een vast maandloon is alleen mogelijk als uw zorgverlener een vast aantal uren voor u werkt.

Afwijkende vergoedingen

U hoeft hier alleen iets in te vullen als u afwijkende vergoedingen heeft afgesproken. Bijvoorbeeld een ander tarief voor werkzaamheden 's nachts of in het weekend.

Loonheffingskorting

U hoeft dit alleen in te vullen als het Dienstverlening PGB uw salarisadministratie doet.

Reiskosten

Heeft u afgesproken dat u reiskosten van uw zorgverlener vergoed? Dan kunt u dat hier invullen.