PGB

Wat gebeurt er verder met de zorgovereenkomst?

Het is belangrijk dat u uw zorgovereenkomst naar de juiste instantie stuurt:

PGB - Wmo              Sociale Verzekeringsbank    Postbus 8038, 3503 RA Utrecht (NL)
PGB - Jeugdwet       Sociale Verzekeringsbank    Postbus 8038, 3503 RA Utrecht (NL)
PGB - Wlz                 uw zorgkantoor

Beoordeling van de zorgovereenkomst

Wij controleren eerst of u de zorgovereenkomst volledig en goed heeft ingevuld. Mist er nog iets? Dan vragen wij u om de overeenkomst te corrigeren en opnieuw naar ons te sturen.

Daarna beoordeelt uw budgetverstrekker (uw gemeente of zorgkantoor) de zorgovereenkomst. Wij sturen u een brief als uw budgetverstrekker aan ons heeft laten weten dat uw zorgovereenkomst akkoord is. U ziet de zorgovereenkomst dan ook terug in Mijn PGB. Wanneer uw budgetverstrekker uw zorgovereenkomst afkeurt, zullen zij zelf contact met u opnemen. 

Wij kunnen ook andere gegevens van u of uw zorgverlener verstrekken wanneer uw gemeente of zorgkantoor hierom vraagt.

Verschil met een zorgbeschrijving

Soms wordt u door uw budgetverstrekker gevraagd om ook een zorgbeschrijving of zorgplan in te vullen. Dit is wat anders dan een zorgovereenkomst. Stuur een zorgbeschrijving of een zorg- of budgetplan altijd naar uw gemeente of zorgkantoor! Wij nemen deze documenten niet in behandeling.