PGB

Reiskosten vergoeden bij vast maandloon

Bij een vast maandloon kunt u een vast bedrag voor reiskostenvergoeding afspreken met uw zorgverlener. Dit legt u vast in de zorgovereenkomst.

Berekening

U berekent de maandelijkse onbelaste reiskostenvergoeding op de volgende manier:

  • 214 x de dagelijkse reisafstand x € 0,19 x deeltijdfactor, gedeeld door 12 maanden.

214 is het aantal werkdagen per jaar waarover u reiskosten mag vergoeden. De dagelijkse reisafstand (heen- en terugreis bij elkaar opgeteld) mag maximaal 150 kilometer zijn. De deeltijdfactor hangt af van het aantal dagen dat uw zorgverlener bij u werkt. Het aantal werkdagen per week is 5. Werkt uw zorgverlener 4 dagen per week bij u, dan is de deeltijdfactor 4/5. U mag over maximaal 5 dagen per week reiskosten onbelast vergoeden.

Rekenvoorbeeld

Uw zorgverlener werkt op 3 vaste dagen per week bij u. Hij reist elke dag 3,5 kilometer heen en terug, dus in totaal 7 kilometer per dag. De rekensom ziet er dan zo uit:

  • (214 x 7 x € 0,19 x 3/5) / 12 = € 14,23

U kunt uw zorgverlener elke maand maximaal € 14,23 onbelast aan reiskosten vergoeden.

Leg de berekening schriftelijk vast

Het kan dat de Belastingdienst vraagt om de berekening. Daarom is het belangrijk dat u en de zorgverlener de berekening in de administratie vastleggen.

Grote afstanden

Bij grote afstanden (meer dan 75 kilometer) is een vaste reiskostenvergoeding niet mogelijk. U kunt dan wel achteraf een vergoeding geven op basis van het werkelijke aantal kilometers.