PGB

Reiskosten vergoeden bij urendeclaraties

Bij urendeclaraties heeft u verschillende mogelijkheden om de reiskosten te vergoeden.

Eigen vervoer

Reist uw zorgverlener met eigen vervoer, bijvoorbeeld met de auto? Dan mag u maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. U moet wel een kilometeradministratie bijhouden, het kan dat de Belastingdienst u hierom vraagt.

Openbaar vervoer

U kunt de reiskosten van openbaar vervoer op 2 manieren vergoeden:

  • een bedrag per kilometer. U mag maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden.
  • vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten.

Combinatie van openbaar vervoer én eigen vervoer

Reist uw zorgverlener gedeeltelijk met eigen vervoer en gedeeltelijk met openbaar vervoer? Dan mag u de reiskosten ook op 2 manieren vergoeden:

  • u vergoedt maximaal € 0,19 per kilometer onbelast.
  • u betaalt de werkelijke kosten van het openbaar vervoer, plus het maximaal bedrag van € 0,19 per kilometer (onbelast) die met eigen vervoer is gereisd.

Vervoersbewijzen in de administratie

Als u de werkelijk gemaakte kosten wilt vergoeden, moet uw zorgverlener de originele vervoersbewijzen of een reisoverzicht van de OV-chipkaart aan u geven. Het origineel moet u bewaren in uw administratie, het kan dat de Belastingdienst u hierom vraagt. Een kopie van de vervoersbewijzen of het reisoverzicht moet u meesturen met het urenbriefje van uw zorgverlener.