PGB

Reiskosten woon-werkverkeer

De regels voor het vergoeden van de reiskosten voor woon-werkverkeer verschillen per soort PGB. 

  • Bij een budget van het zorgkantoor (Wlz) is het vergoeden van de reiskosten altijd toegestaan.
  • Bij een budget van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) is het vergoeden van de reiskosten soms mogelijk. Vraag uw gemeente of dit is toegestaan.

Onbelast

De reiskostenvergoeding is onbelast. Dit betekent dat uw zorgverlener er geen belasting over hoeft te betalen.

Doen wij geen salarisadministratie voor u? Dan moet uw zorgverlener zelf bij de belastingaangifte een onderscheid maken tussen reiskostenvergoeding en loon.

Rekent uw zorginstelling reiskosten?

Dan moeten de reiskosten in het uurtarief zijn opgenomen. Dit mag dus niet apart in rekening worden gebracht.