PGB

Minimumloon en vakantiegeld

Voor de meeste zorgverleners is de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) van toepassing. Of deze wet voor uw zorgverlener van toepassing is, hangt af van de zorgovereenkomst u heeft afgesloten. Is deze wet van toepassing voor uw zorgverlener? Dan heeft uw zorgverlener recht op het minimumloon en vakantiegeld.

In welke gevallen is de Wet minimumloon wel van toepassing?

  • Als u een Arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.
  • Als u een Zorgovereenkomst met partner of familielid heeft afgesloten.
  • Als u een Zorgovereenkomst van Opdracht heeft afgesloten en uw zorgverlener is volgens de belastingdienst géén ondernemer voor de inkomstenbelasting.

In welke gevallen is de Wet minimumloon niet van toepassing?

  • Als u een Zorgovereenkomst met een instelling heeft afgesloten.
  • Als u een Zorgovereenkomst van Opdracht heeft afgesloten en uw zorgverlener is volgens de belastingdienst wél een ondernemer voor de inkomstenbelasting. 
Weet u niet zeker of uw zorgverlener een ondernemer is? Doe dan de OndernemersCheck op de website van de Belastingdienst.

Vakantiegeld

Zorgverleners die recht hebben op het minimumloon, hebben automatisch ook recht op vakantiegeld. Dit is 8% van het brutoloon.

Vakantie-uren

Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten? Dan heeft uw zorgverlener recht op vakantie-uren. U kunt dit in het loon opnemen of ervoor kiezen om deze uren tijdens verlof uit te betalen. 

Heeft u een overeenkomst van opdracht afgesloten met uw zorgverlener? Dan zijn vakantie-uren niet van toepassing.

Hoogte minimumloon

De hoogte van het minimumloon hangt samen met de leeftijd van uw zorgverlener en wijzigt twee keer per jaar, op 1 januari en per 1 juli. In de tabellen hieronder ziet u per leeftijd de hoogte van het minimumloon en de hoogte van het minimumloon inclusief vakantiegeld en -uren.

Bedragen minimum uurlonen vanaf 1 juli 2019

Leeftijd 
zorgverlener
UurloonUurloon met 
vakantiegeld
Uurloon met vakantiegeld en -uren
>21€ 10,49€ 11,33€ 12,27
20€ 8,39€ 9,06€ 9,82
19€ 6,30€ 6,80€ 7,36
18€ 5,25€ 5,67€ 6,14
17€ 4,15€ 4,48€ 4,85
16€ 3,62€ 3,91€ 4,24
15€ 3,15€ 3,40€ 3,69

Bedragen minimum maandlonen vanaf 1 juli 2019 - op basis van een 36-urige werkweek

Leeftijd 
zorgverlener
MaandloonMaandloon 
met vakantiegeld
>21€ 1.635,60€ 1.766,45
20€ 1.308,50€ 1.413,18
19€ 981,35€ 1.059,86
18€ 817,80€ 883,23
17€ 646,05€ 697,74
16€ 564,30€ 609,45
15€ 490,70€ 529,96

Bedragen minimum uurlonen vanaf 1 januari 2019

Leeftijd
zorgverlener
UurloonUurloon met
vakantiegeld
Uurloon met vakantiegeld en -uren
>22€ 10,36€ 11,19€ 12,12
21€ 8,81€ 9,51€ 10,31
20€ 7,26€ 7,84€ 8,49
19€ 5,70€ 6,16€ 6,67
18€ 4,92€ 5,32€ 5,76
17€ 4,10€ 4,42€ 4,79
16€ 3,58€ 3,86€ 4,19
15€ 3,11€ 3,36€ 3,64

Bedragen minimum maandlonen vanaf 1 januari 2019 - op basis van een 36-urige werkweek

Leeftijd
zorgverlener
MaandloonMaandloon
met vakantiegeld
>22€ 1.615,80€ 1.745,07
21€ 1.373,45€ 1.483,33
20€ 1.131,05€ 1.221,54
19€ 888,70€ 959,80
18€ 767,50€ 828,90
17€ 638,25€ 689,31
16€ 557,45€ 602,05
15€ 484,75€ 523,53