PGB

Bijkomende zorgkosten

Sommige kosten die niet in het uurtarief zijn opgenomen mag u apart declareren, bijvoorbeeld kosten voor wooninitiatieven of consumpties voor de zorgverlener. Welke kosten dat zijn, vindt u op het 'Declaratieformulier Bijkomende Zorgkosten'. Let erop dat u alleen de kosten kunt declareren die op het formulier vermeld staan.

Voldoende budget?

Wanneer wij de nota en het ingevulde formulier hebben ontvangen, zullen wij uw zorgverlener uitbetalen. U moet wel voldoende budget hebben, de gedeclareerde kosten gaan namelijk van uw budget af. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het vergoeden van de kosten gevolgen kan hebben voor de belastingaangifte.