PGB

Bijkomende zorgkosten

Sommige kosten die niet in het uurtarief zijn opgenomen mag u apart declareren, bijvoorbeeld kosten voor wooninitiatieven of consumpties voor de zorgverlener. Welke kosten dat zijn, vindt u op het 'Declaratieformulier Bijkomende Zorgkosten'. Let erop dat u alleen de kosten kunt declareren die op het formulier vermeld staan.

Voldoende budget?

Wanneer wij de nota en het ingevulde formulier hebben ontvangen, zullen wij uw zorgverlener uitbetalen. U moet wel voldoende budget hebben, de gedeclareerde kosten gaan namelijk van uw budget af. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het vergoeden van de kosten gevolgen kan hebben voor de belastingaangifte.

Kwaliteitstoeslag voor wooninitiatieven

Heeft u in 2019 extra budget gekregen om de kwaliteit van kleinschalige wooninitiatieven te verbeteren? En wilt u deze kwaliteitstoeslag declareren? Hiervoor kunt u het declaratieformulier Bijkomende Zorgkosten niet gebruiken. 

Om deze toeslag op te vragen kunt u twee dingen doen:

  • Extra uren afspreken en declareren.
  • Het uurtarief verhogen en tegen dit nieuwe tarief declareren.
Wilt u meer informatie over de kwaliteitstoeslag? Neem dan contact op met uw zorgkantoor.