PGB

Wanneer krijgt uw zorgverlener betaald

Wij doen wel de salarisadministratie (geen Zvw-budget), en:

Twijfelt u op welke dag uw zorgverlener betaald krijgt? Beantwoord hieronder de vragen en u ziet hoe het zit. Het antwoord verschijnt direct hieronder in het grijze vlak waar u uw antwoorden invult.