PGB

Hoe kunt u declareren

Om uw zorgverlener uit te kunnen betalen hebben wij een geldige toekenningsbeschikking en een geldige zorgovereenkomst nodig.

De SVB controleert bij elke declaratie of het gedeclareerde bedrag uit het PGB betaald mag worden. Het is daarom belangrijk dat uw declaratie voldoet aan de juiste voorwaarden. U kunt op de volgende manieren uw declaratie indienen:

2. Per post

Heeft u met uw zorgverlener (geen zorginstelling) een zorgovereenkomst op basis van een uurtarief afgesproken? Dan ontvangt u nadat wij de zorgovereenkomst in onze administratie hebben opgenomen, voorbedrukte urenbriefjes. Wij raden u aan om deze urenbriefjes te gebruiken. U kunt deze urenbriefjes kopiëren of bij ons opvragen. U kunt ook ons vernieuwde digitale urenbriefje downloaden en invullen.

Wat moet er op een declaratie staan?

 • Uw gegevens: 
  - Uw voorletters en achternaam. 
  - Uw burgerservicenummer (BSN), adres of klantnummer. 
 • Gegevens van uw zorgverlener: 
  - Voorletters en achternaam of bedrijfsnaam.  
  - Het burgerservicenummer (BSN) of het KvK-nummer
  Gebruik de gegevens van de zorgverlener die zijn vastgelegd in de zorgovereenkomst.
 • De periode waarover de declaratie gaat.
 • De dagen en uren waarop de zorg is verleend (dit geldt niet voor facturen).
 • De tarieven moeten overeenkomen met de afgesproken tarieven in de zorgovereenkomst.
 • Het totaalbedrag op de declaratie komt overeen met het aantal gewerkte uren en dagen.
 • Het moet duidelijk zijn uit welk budget (de wet) de geleverde zorg betaald moet worden.
 • De declaratie is ondertekend door u als budgethouder of door uw vertegenwoordiger. 

Extra voorwaarden waaraan een factuur moet voldoen:

 • Het factuurnummer en de factuurdatum staan aangegeven.
 • Op de factuur moet duidelijk de hoeveelheid tijd of prestatie zijn aangegeven (voorbeeld: twee weekenden of tien taxiritten).
 • Vermelding van het BTW nummer, wanneer er BTW in rekening is gebracht voor vervoer of bemiddeling. 

Waar kunt u de declaratie heen sturen?

U kunt uw declaratie per post sturen naar: SVB Dienstverlening PGB, Postbus 8038, 3503 RA Utrecht.

Declaratietermijn

U kunt pas declareren als de declaratie-periode is verstreken; dus altijd achteraf. Na afloop van de periode van de geleverde zorg, heeft uw zorgverlener een termijn van zes weken om een factuur bij u in te dienen. Vervolgens heeft u vier weken de tijd om de declaratie bij ons in te dienen.