PGB

Een overeenkomst opzeggen

Wilt u een zorgovereenkomst opzeggen? Doe dit schriftelijk bij uw zorgverlener. Zet in de brief per wanneer en waarom u de zorgovereenkomst opzegt. 

Houd rekening met een opzegtermijn. Een opzegtermijn van 1 maand is gebruikelijk. Wilt u daarvan afwijken? Overleg dan met uw zorgverlener en leg de nieuwe afspraak samen vast.

Extra regels als u een arbeidsovereenkomst heeft

Als uw zorgverlener bij u dienst is bent u werkgever. Er zijn dan extra regels.

Soms is een langere opzegtermijn verplicht

Is uw zorgverlener 5 jaar of langer bij u in dienst? Dan moet u minimaal 2 maanden opzegtermijn aanhouden.

Aanzeggen (de beëindiging aankondigen)

U kunt een arbeidsovereenkomst die 6 maanden of langer duurt niet plotseling stoppen. Dit moet u uw zorgverlener minstens 1 maand voor de einddatum schriftelijk laten weten. Men noemt dit 'aanzeggen'.

Vergeet u dit? Dan kan uw zorgverlener een vergoeding van u eisen van maximaal 1 maandsalaris. Houd de aanzegtermijn daarom goed in de gaten.

Weet u bij het afsluiten van de overeenkomst al dat u hem niet gaat verlengen? Dan kunt u dat al aangeven in de zorgovereenkomst. 

Einddatum altijd eind van de maand

Een arbeidsovereenkomst eindigt altijd aan het eind van een maand. Zegt u de overeenkomst bijvoorbeeld op met ingang van 10 april? Dan loopt de overeenkomst door tot en met 31 mei (bij een opzegtermijn van 1 maand).

Niet opzeggen tijdens ziekte of zwangerschap

U kunt een arbeidsovereenkomst niet opzeggen tijdens ziekte of zwangerschap van uw zorgverlener. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Ontslagvergunning

Werkt uw zorgverlener op 4 dagen per week of meer? Dan is de reden waarom u niet meer verder wilt met uw zorgverlener van belang om te bepalen of u een ontslagvergunning nodig heeft.

Is de reden voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een (bedrijfs)economische reden of is de reden dat uw zorgverlener langdurig arbeidsongeschikt is? Vraag dan een ontslagvergunning aan bij het UWV.

Is de reden voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet (bedrijfs)economisch en is de reden ook niet dat uw zorgverlener langdurig arbeidsongeschikt is? Verzoek dan de rechter om de overeenkomst te beëindigen.

Bezwaar van de zorgverlener

Is uw zorgverlener het niet eens met het stopzetten van de arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u over de stappen die u moet nemen.