PGB

Een overeenkomst opzeggen

Wilt u een zorgovereenkomst opzeggen? Doe dit schriftelijk bij uw zorgverlener. Zet in de brief per wanneer en waarom u de zorgovereenkomst opzegt.

Houd rekening met een opzegtermijn. Een opzegtermijn van 1 maand is gebruikelijk. Wilt u daarvan afwijken? Overleg dan met uw zorgverlener en leg de nieuwe afspraak samen vast.

Extra regels als u een arbeidsovereenkomst heeft

Als u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener heeft afgesloten, bent u werkgever. Er zijn dan extra regels.

Opzegtermijn bij arbeidsovereenkomst

Duur dienstverband              Opzegtermijn

tijdens proeftijd                        geen

tot 5 jaar                                    1 kalendermaand

van 5 tot 10 jaar                       2 kalendermaanden

van 10 tot 15 jaar                     3 kalendermaanden

15 jaar of langer                       4 kalendermaanden    

Aanzeggen (de beëindiging aankondigen)

U kunt een arbeidsovereenkomst die 6 maanden of langer duurt niet plotseling stoppen. Dit moet u uw zorgverlener minstens 1 maand voor de einddatum schriftelijk laten weten. Men noemt dit 'aanzeggen'.

Vergeet u dit? Dan kan uw zorgverlener een vergoeding van u eisen van maximaal 1 maandsalaris. Houd de aanzegtermijn daarom goed in de gaten.

Weet u bij het afsluiten van de overeenkomst al dat u hem niet gaat verlengen? Dan kunt u dat al aangeven in de zorgovereenkomst.

Einddatum altijd eind van de maand

Een arbeidsovereenkomst eindigt altijd aan het eind van een maand. Zegt u de overeenkomst bijvoorbeeld op 10 april op? Dan loopt de overeenkomst door tot en met 31 mei (bij een opzegtermijn van 1 maand).

Niet opzeggen tijdens ziekte of zwangerschap

U kunt een arbeidsovereenkomst niet opzeggen tijdens ziekte of zwangerschap van uw zorgverlener. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.

Ontslagvergunning

Werkt uw zorgverlener op 4 dagen per week of meer? Dan is de reden waarom u niet meer verder wilt met uw zorgverlener van belang om te bepalen of u een ontslagvergunning nodig heeft.

Is de reden voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een (bedrijfs)economische reden of is de reden dat uw zorgverlener langdurig arbeidsongeschikt is? Vraag dan een ontslagvergunning aan bij het UWV.

Is de reden voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet (bedrijfs)economisch en is de reden ook niet dat uw zorgverlener langdurig arbeidsongeschikt is? Verzoek dan de rechter om de overeenkomst te beëindigen.

Bezwaar van de zorgverlener

Is uw zorgverlener het niet eens met het stopzetten van de arbeidsovereenkomst? Wij adviseren u over de stappen die u moet nemen.

Ontslag en transitievergoeding

Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten met uw zorgverlener? Dan moet u in sommige gevallen een vergoeding betalen bij ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit is een ‘transitievergoeding’. De transitievergoeding hoeft u niet zelf te betalen en gaat ook niet van uw budget af. De SVB betaalt voor u de transitievergoeding aan uw zorgverlener. Dit kan als u aan een aantal voorwaarden voldoet: 

 • U bent wettelijk verplicht een transitievergoeding te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw zorgverlener langer dan 2 jaar bij u in dienst is geweest. 
 • Het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ligt bij u als werkgever. 
 • U heeft de arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener op een rechtsgeldige manier beëindigd.  

Schriftelijke aanvraag

Om de transitievergoeding te kunnen betalen, hebben wij een schriftelijke aanvraag van u nodig. In deze schriftelijke aanvraag vermeldt u: 

 • Dat er sprake is van ontslag of beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Dat u de SVB verzoekt de transitievergoeding te betalen omdat u verplicht bent een transitievergoeding te betalen aan uw zorgverlener.
 • De intentie van het ontslag.
 • De hoogte van de transitievergoeding en de berekening.
 • De aanvraag moet ondertekend zijn.

Documenten die van belang zijn voor de aanvraag 

Als u besluit een aanvraag te doen voor een transitievergoeding dan hebben wij mogelijk de volgende documenten van u nodig:

 • De toekenningsbeschikkingen en arbeidsovereenkomsten voor 2015 als de arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener voor 1 januari 2015 in gaat.
 • Een uitspraak van de kantonrechter als de arbeidsovereenkomst door een rechter is beëindigd.
 • Een ontslagvergunning van het UWV als uw zorgverlener op 4 dagen of meer in de week werkt.
 • De schriftelijke aanzegging aan uw zorgverlener, waarmee u bevestigt dat de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd.

U kunt tot maximaal drie maanden na beëindiging van de zorgovereenkomst een verzoek bij ons indienen. De SVB vergoedt de transitievergoeding niet als deze is afgesproken in een vaststellingsovereenkomst.

Meer weten over de transitievergoeding en de voorwaarden? Kijk dan op de website van Rijksoverheid of bel met Rijksoverheid via telefoonnummer 1400.