PGB

Hoe wijzigt u een zorgovereenkomst

Geef wijzigingen altijd tijdig aan ons door, zo kunnen wij de wijziging op tijd in onze administratie verwerken. U geeft een wijzigingen door via een wijzigingsformulier of via Mijn PGB, dit ligt aan het soort wijziging.

Wijzigen van persoonsgegevens

Een wijziging van de persoonsgegevens van uw zorgverlener kunt u direct doorgeven via Mijn PGB. Ook kunt u in Mijn PGB direct uw telefoonnummer wijzigen.
U kunt deze wijzigingen ook doorgeven via onderstaand formulier:

Bent u verhuisd? Dan ontvangen wij uw nieuwe adresgegevens van uw (nieuwe) gemeente. U hoeft uw nieuwe adres niet aan ons door te geven.

Maakt uw zorgverlener of zorginstelling gebruik van een tarievenlijst?

Geef wijzigingen dan door met een wijzigingsformulier. U kunt de tarievenlijst als bijlage toevoegen, zodat u de tarieven niet hoeft in te vullen op het formulier. Doe dit als volgt:
  • verwijs op het wijzigingsformulier naar de tarievenlijst (bijvoorbeeld: ‘zie tarievenlijst’); 
  • geef op de tarievenlijst duidelijk aan welke tarieven voor u van toepassing zijn;
  • geef aan wat de ingangsdatum is van de tarievenlijst, of voor welke periode de lijst geldt;
  • onderteken het wijzigingsformulier én de tarievenlijst.

Extra voorwaarden als u een Arbeidsovereenkomst verlengt

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener die langer duurt dan 6 maanden? Komt de einddatum in zicht en wil u de overeenkomst verlengen? Dan moet u:

  • dat officieel een maand voor de einddatum schriftelijk laten weten aan uw zorgverlener;
  • daarbij de voorwaarden vermelden waaronder u de overeenkomst verlengt. Denk hierbij aan het loon, de looptijd, het aantal vakantiedagen, de werkzaamheden.

In een enkel geval moet u een nieuwe zorgovereenkomst invullen

U kunt vrijwel alle wijzigingen in een zorgovereenkomst aan ons melden met een wijzigingsformulier. U hoeft dan geen nieuwe zorgovereenkomst in te sturen.

In drie gevallen hebben wij wél een nieuwe zorgovereenkomst nodig:

  • als u zorg krijgt van een nieuwe zorgverlener; 
  • als de werkzaamheden die uw zorgverlener uitvoert wijzigen;
  • als het KvK-nummer van uw zorginstelling of zorgverlener wijzigt.