PGB

Hoe wijzigt u een zorgovereenkomst

Geef wijzigingen altijd tijdig aan ons door, zo kunnen wij de wijziging op tijd in onze administratie verwerken. U geeft een wijziging door via een wijzigingsformulier of via Mijn PGB, dit ligt aan het soort wijziging.

Wijzigen van persoonsgegevens

Een wijziging van de persoonsgegevens van uw zorgverlener kunt u direct doorgeven via Mijn PGB. Ook kunt u in Mijn PGB direct uw telefoonnummer wijzigen.
U kunt deze wijzigingen ook doorgeven via onderstaand formulier:

Bent u verhuisd? Dan ontvangen wij uw nieuwe adresgegevens van uw (nieuwe) gemeente. U hoeft uw nieuwe adres niet aan ons door te geven.

Handtekening zorgverlener

Een wijziging is een extra onderdeel van de zorgovereenkomst. Daarom moet een wijzigingsformulier in principe ook door uw zorgverlener zijn ondertekend. In een aantal gevallen is dit niet verplicht. Dat is wanneer u de zorgovereenkomst wilt stopzetten of wanneer de wijziging in het voordeel is van uw zorgverlener.

Handtekening zorgverlener verplicht:

 • loonsverlaging;
 • wijziging werktijden;
 • wijziging in de toepassing van loonheffingskorting;
 • beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een zieke zorgverlener.

Handtekening zorgverlener niet verplicht:

 • loonsverhoging;
 • verlenging van de zorgovereenkomst;
 • beëindiging van de zorgovereenkomst. Houd in dit geval wel rekening met de opzegtermijn.

Maakt uw zorgverlener of zorginstelling gebruik van een tarievenlijst?

Geef wijzigingen dan door met een wijzigingsformulier. U kunt de tarievenlijst als bijlage toevoegen, zodat u de tarieven niet hoeft in te vullen op het formulier. Doe dit als volgt:

 • verwijs op het wijzigingsformulier naar de tarievenlijst (bijvoorbeeld: ‘zie tarievenlijst’); 
 • geef op de tarievenlijst duidelijk aan welke tarieven voor u van toepassing zijn.

Extra voorwaarden als u een Arbeidsovereenkomst verlengt

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener die langer duurt dan 6 maanden? Komt de einddatum in zicht en wil u de overeenkomst verlengen? Dan moet u:

 • dat officieel een maand voor de einddatum schriftelijk laten weten aan uw zorgverlener;
 • daarbij de voorwaarden vermelden waaronder u de overeenkomst verlengt. Denk hierbij aan het loon, de looptijd, het aantal vakantiedagen, de werkzaamheden.

Wijziging van het KvK-nummer

Het KvK-nummer wijzigt u met het formulier ‘Wijziging KvK-nummer’. Gebruik dit formulier niet als de zorgverlener/zorginstelling failliet is gegaan en een doorstart maakt onder een nieuw KvK-nummer.

Wanneer gebruikt u een nieuwe zorgovereenkomst

U kunt vrijwel alle wijzigingen in een zorgovereenkomst aan ons melden met een wijzigingsformulier. U hoeft dan geen nieuwe zorgovereenkomst in te sturen.

In 3 gevallen hebben wij wél een nieuwe zorgovereenkomst nodig:

 • als u zorg krijgt van een nieuwe zorgverlener;
 • als de werkzaamheden die uw zorgverlener uitvoert wijzigen;
 • als de zorgverlener/zorginstelling failliet is gegaan en een doorstart maakt onder een nieuw KvK-nummer.