PGB

Hoe wijzigt u een zorgovereenkomst

Geef wijzigingen altijd tijdig aan ons door, zo kunnen wij de wijziging op tijd in onze administratie verwerken. 

Wijzigen van persoonsgegevens

Bent u verhuisd? Dan ontvangen wij uw nieuwe adresgegevens van uw (nieuwe) gemeente. U hoeft uw nieuwe adres niet aan ons door te geven. 

Een wijziging van de persoonsgegevens van uw zorgverlener kunt u direct doorgeven via Mijn PGB. U kunt deze wijzigingen ook doorgeven via onderstaand formulier:

Handtekening zorgverlener

Een wijziging is een extra onderdeel van de zorgovereenkomst. Daarom moet een wijzigingsformulier meestal ook door uw zorgverlener zijn ondertekend.

Wanneer is de handtekening van uw zorgverlener verplicht:

 • loonsverlaging;
 • wijziging werktijden;
 • wijziging in de toepassing van loonheffingskorting;
 • beëindiging van een arbeidsovereenkomst van een zieke zorgverlener.

Wanneer is de handtekening uw zorgverlener niet verplicht:

 • loonsverhoging;
 • verlenging van de zorgovereenkomst;
 • beëindiging van de zorgovereenkomst. Houd in dit geval wel rekening met de opzegtermijn.

Maakt uw zorgverlener of zorginstelling gebruik van een tarievenlijst?

Geef wijzigingen dan door met een wijzigingsformulier. U kunt de tarievenlijst als bijlage toevoegen, zodat u de tarieven niet hoeft in te vullen op het formulier. Doe dit als volgt:

 • verwijs op het wijzigingsformulier naar de tarievenlijst (bijvoorbeeld: ‘zie tarievenlijst’); 
 • geef op de tarievenlijst duidelijk aan welke tarieven voor u van toepassing zijn.

Extra voorwaarden als u een Arbeidsovereenkomst verlengt

Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener die langer duurt dan 6 maanden? Komt de einddatum in zicht en wil u de overeenkomst verlengen? Dan moet u:

 • dat officieel een maand voor de einddatum schriftelijk laten weten aan uw zorgverlener;
 • daarbij de voorwaarden vermelden waaronder u de overeenkomst verlengt. Denk hierbij aan het loon, de looptijd, het aantal vakantiedagen, de werkzaamheden.

Wijziging van het KvK-nummer

Het KvK-nummer wijzigt u met het formulier ‘Wijziging KvK-nummer’. Gebruik dit formulier niet als de zorgverlener/zorginstelling failliet is gegaan en een doorstart maakt onder een nieuw KvK-nummer.

Wanneer gebruikt u een nieuwe zorgovereenkomst

U kunt vrijwel alle wijzigingen in een zorgovereenkomst aan ons melden met een wijzigingsformulier. U hoeft dan geen nieuwe zorgovereenkomst in te sturen.

In 3 gevallen hebben wij wél een nieuwe zorgovereenkomst nodig:

 • als u zorg krijgt van een nieuwe zorgverlener;
 • als de werkzaamheden die uw zorgverlener uitvoert wijzigen;
 • als de zorgverlener/zorginstelling failliet is gegaan en een doorstart maakt onder een nieuw KvK-nummer.