PGB

Wat als uw zorgverlener schade veroorzaakt of oploopt?

Waar gewerkt wordt, kan schade ontstaan. Dat geldt ook als u zorg krijgt. Enkele voorbeelden zijn:

 • Uw zorgverlener veroorzaakt schade aan uw spullen of meubels.
 • De kleding of spullen van uw zorgverlener raken tijdens het werk beschadigd.
 • Uw zorgverlener krijgt tijdens het werk een ongeluk of loopt letsel op.
 • U of uw zorgverlener veroorzaakt tijdens het werk schade (aan de spullen van) iemand anders.

Als budgethouder bent u werkgever of opdrachtgever. Daardoor bent u meestal aansprakelijk voor schade die tijdens het werk ontstaat. Ook als uw zorgverlener die schade veroorzaakt. Hoe voorkomt u dat u een forse rekening moet betalen? Daarvoor hebben wij verschillende regelingen.

Regeling zaakschade

Zaakschade is schade aan uw spullen of meubilair. Als uw zorgverlener zaakschade veroorzaakt, kunt u dit bij ons melden. Wij hebben een regeling om de schade te vergoeden.  Er komt dan eerst een schade-expert bij u langs om de zaakschade te beoordelen.
Onze regeling vergoedt maximaal € 1.000 per schadegeval. Uw eigen risico is € 125 per keer dat u schade heeft. Per jaar is uw eigen risico voor zaakschade maximaal € 250.

De schade wordt niet vergoed als:

 • u langer dan zes maanden na het ontstaan van de schade de schade aan ons meldt;
 • de schade niet tijdens PGB-werkzaamheden is ontstaan;
 • uw (inboedel)verzekering de schade dekt;
 • de aansprakelijkheidsverzekering van uw zorgverlener de schade dekt;
 • iemand anders dan uw zorgverlener de schade heeft veroorzaakt;
 • uw zorgverlener opzettelijk iets kapot heeft gemaakt, of bewust onzorgvuldig was;
 • uw zorgverlener in dienst is bij een zorginstelling; deze schade meldt u bij de zorginstelling.

Aansprakelijkheidsverzekering

U bent als werkgever of opdrachtgever meestal zelf aansprakelijk voor de opgelopen schade tijdens het werk. Daarom hebben wij voor de volgende twee situaties een aansprakelijkheidsverzekering:

 • Uw zorgverlener heeft schade: de kleding of eigendommen van uw zorgverlener raken tijdens het werk beschadigd. Of uw zorgverlener krijgt tijdens het werk een ongeluk of loopt letsel op.
 • Iemand anders heeft schade: u of uw zorgverlener veroorzaakt tijdens het werk aan iemand anders of diens eigendommen schade.

Geef de schade eerst op bij uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. Als de schade daar niet is gedekt, kunt u bij ons terecht.

Onze aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade niet als:

 • de schade niet tijdens PGB-werkzaamheden is ontstaan;
 • een andere verzekering van u de schade dekt;
 • de aansprakelijkheidsverzekering van uw zorgverlener de schade dekt;
 • iemand anders dan u of uw zorgverlener de schade heeft veroorzaakt;
 • de schade opzettelijk of door bewuste roekeloosheid van u of uw zorgverlener is ontstaan;
 • de schade is veroorzaakt door een zorgverlener die in dienst is bij een zorginstelling; deze schade meldt u bij de zorginstelling.

Schade eerst melden bij eigen verzekering

Heeft u of uw zorgverlener een eigen verzekering? Meld de schade dan eerst daar. Pas als deze verzekeraar de schade niet vergoedt, kunt u aanspraak maken op onze regeling zaakschade of aansprakelijkheidsverzekering. 

Meld de schade door het 'Schadeformulier' naar ons te sturen. Stuur ons ook altijd een kopie van de beslissing van uw verzekering of de verzekering van uw zorgverlener op.