PGB

Zwangerschap melden

Meld de zwangerschap van uw zorgverlener uiterlijk 4 weken voordat zij met zwangerschapsverlof gaat. De precieze begindatum van het verlof bepaalt uw zorgverlener in overleg met u.

Meld de zwangerschap bij voorkeur telefonisch. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 op: (030) 264 82 00.

Wat moet u melden?

Wij hebben de volgende informatie nodig:

  • de vermoedelijke bevallingsdatum;
  • de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof; 
  • indien u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met uw zorgverlener voor 4 dagen of meer, hebben wij ook de zwangerschapsverklaring van uw zorgverlener nodig.

Na het verlof

Na het verlof gaat uw zorgverlener weer aan het werk. Meld dit ook binnen 24 uur aan ons, dan kunnen we de betalingen op tijd starten. Krijgt u een ziekmelding van uw zorgverlener aansluitend aan haar verlof? Geef dat dan ook binnen 24 uur aan ons door.