PGB

Zwangerschapsuitkering

Uw zorgverlener kan een zwangerschapsuitkering krijgen van UWV. Hoe dat precies is geregeld, hangt af van de overeenkomst die u met uw zorgverlener heeft.

U heeft een arbeidsovereenkomst voor minimaal 4 dagen per week

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de aanvraag. Wij zullen die aanvraag namens u indienen bij UWV. U ontvangt een kopie van de aanvraag.

Het UWV beslist binnen 4 weken of uw zorgverlener een uitkering krijgt op grond van de Wet zorg en arbeid (WAZO). UWV stuurt de beslissing naar u en uw zorgverlener. Het UWV stort de uitkering op het rekeningnummer van uw zorgverlener.

Andere situaties

Uw zorgverlener moet de zwangerschapsuitkering zelf aanvragen bij UWV als:

  • u een arbeidsovereenkomst heeft voor minder dan 4 dagen per week;
  • uw zorgverlener uw partner of familielid is;
  • uw zorgverlener werkt in opdracht.

Geef wel aan ons door dat uw zorgverlener zwanger is. Wij kunnen dan informatie en de aanvraagformulieren toesturen.

Hoe lang duurt de zwangerschapsuitkering?

De zwangerschapsuitkering duurt net zo lang als de verlofperiode.