PGB

Ziek- en hersteldmeldingen

Geef het binnen 24 uur aan ons door als uw zorgverlener:

 • zich ziek meldt;
 • zich weer beter meldt;
 • minder gaat werken door ziekte;
 • tijdens een ziekteperiode weer uren gaat opbouwen.

Geef de ziekmelding van uw zorgverlener binnen 24 uur aan ons door. Dan kunnen we de procedures op tijd in gang zetten. Daarmee voorkomt u dat u zelf moet betalen.  Wij kunnen de loonkosten namelijk pas compenseren vanaf het moment dat uw zorgverlener verzuimbegeleiding krijgt van de arbodienst.

Hoe geeft u een melding door?

U kunt de melding online direct doorgeven via Mijn PGB. U kunt de melding ook telefonisch aan ons doorgeven. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 op: (030) 264 82 00. Als u ons voor 10.00 uur belt, verwerken wij de melding nog dezelfde dag.

Na de ziekmelding sturen wij u een bevestigingsbrief met alle informatie die u nodig heeft.

Welke gegevens hebben we nodig bij een ziekmelding?

De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

 • de naam en het burgservicenummer (BSN) van uw zorgverlener;
 • de datum waarop uw zorgverlener zich ziek heeft gemeld;
 • het verblijfadres van uw zorgverlener tijdens de ziekte;
 • of uw zorgverlener helemaal of gedeeltelijk ziek is;
 • of de ziekte het gevolg is van een zwangerschap.

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer per week? Dan hebben we extra informatie van u nodig:

 • of uw zorgverlener in het verleden een WIA-uitkering heeft gehad voor dit ziektebeeld, u kunt dit navragen bij uw zorgverlener zelf;
 • of u een no-riskpolis van UWV heeft voor deze zorgverlener.

Welke gegevens hebben we nodig bij een hersteldmelding?

Geef aan ons door:

 • de naam en het burgerservicenummer (BSN) van uw zorgverlener;
 • de datum waarop uw zorgverlener weer gaat werken;
 • als uw zorgverlener gedeeltelijk aan de slag gaat: hoeveel uren hij of zij weer gaat werken.