PGB

Uw zorgverlener is zwanger

Uw zorgverlener is zwanger. Heeft uw zorgverlener recht op zwangerschapsverlof? En wie betaalt dat dan? Dit hangt af van het soort overeenkomst dat u met uw zorgverlener heeft.

1. U bent opdrachtgever

Werkt uw zorgverlener in opdracht of is het uw partner of familielid? Dan betaalt u tijdens het zwangerschapsverlof geen geld aan uw zorgverlener. Mogelijk heeft uw zorgverlener wel recht op een ZEZ-uitkering (een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen). Uw zorgverlener kan deze uitkering zelf aanvragen bij UWV.

Wij regelen dat de betaling aan uw zorgverlener tijdens het zwangerschapsverlof stopt. U moet de zwangerschap daarom op tijd aan ons doorgeven.

2. U heeft een overeenkomst met een zorginstelling

U hoeft niets te doen. De zorginstelling regelt alles wat nodig is voor het zwangerschapsverlof van uw vaste zorgverlener.

3. U bent werkgever

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor minimaal 4 dagen met uw zwangere zorgverlener? Dan krijgt uw zorgverlener een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Wij regelen dat voor u. Het is belangrijk dat u het verlof op tijd bij ons meldt. De zwangerschapsuitkering wordt niet uit uw budget betaald. U kunt dus een vervanger inhuren.

Werkt uw zorgverlener minder dan 4 dagen per week voor u? Dan betaalt u tijdens het zwangerschapsverlof geen geld aan uw zorgverlener. Mogelijk heeft uw zorgverlener wel recht op een ZEZ-uitkering. Uw zorgverlener kan deze uitkering zelf aanvragen bij UWV.

Wanneer begint het zwangerschapsverlof?

Officieel bestaat het zwangerschapsverlof uit twee delen: zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

  • Het zwangerschapsverlof begint 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De precieze begindatum van het verlof bepaalt uw zorgverlener zelf in overleg met u. Het zwangerschapsverlof eindigt op de datum van de bevalling.
  • Het bevallingsverlof begint op de dag na de bevalling. Het bevallingsverlof duurt minimaal tien weken.

Hoe lang duurt het verlof?

Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren samen minimaal 16 weken.

Ziekte net voor de verlofperiode

Wordt uw zorgverlener kort voor de verlofperiode ziek? Dat kan gevolgen hebben voor de ingangsdatum van het verlof. Meer informatie hierover vindt u op de website van UWV.