PGB

Uw zorgverlener is ziek

Uw zorgverlener kan ziek worden. Moet u de zorgverlener dan doorbetalen? Dit hangt af van het soort overeenkomst dat u met uw zorgverlener heeft. Er zijn drie mogelijkheden.

1. U heeft een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst met een partner of een familielid

U betaalt uw zorgverlener alleen voor de gewerkte uren. U hoeft dus niet door te betalen bij ziekte. U moet wel zelf zorgen voor een vervanger. Uw zieke zorgverlener krijgt geen begeleiding van de arbodienst. Wij regelen dat de betaling aan uw zorgverlener tijdens de ziekte wordt gestopt. U moet uw zorgverlener daarom altijd ziek en beter melden bij ons.

2. U heeft een overeenkomst met een zorginstelling

U hoeft niets bij ons te melden als uw zorgverlener ziek is.

3. U bent werkgever

Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten? Dan bent u werkgever. Als uw zorgverlener ziek is, moet u het loon doorbetalen. U ontvangt van ons een compensatie. Deze compensatie wordt bij uw budget toegevoegd, zodat u genoeg budget overhoudt om vervangende zorg in te kopen. Wij regelen ook dat uw zorgverlener professionele begeleiding krijgt van de arbodienst.

Geef de ziek- en betermelding binnen 24 uur aan ons door

Het is belangrijk dat u de ziek- en betermeldingen van uw zorgverlener binnen 24 uur aan ons doorgeeft. Een te late melding kan financiële gevolgen voor u hebben.

Vertrouwt u een ziekmelding niet?

Dan kan de arbodienst gratis een spoedcontrole uitvoeren. U kunt die controle bij ons aanvragen. Doet u dat telefonisch voor 10.00 uur? Dan doet de arbodienst nog dezelfde dag een controle. U hoort meteen de uitkomst.

Langdurig ziek

Is uw zorgverlener langdurig ziek? Wij vergoeden de loonkosten:

  • Maximaal 6 weken als u een arbeidsovereenkomst heeft voor minder dan 4 dagen per week.
  • Maximaal 104 weken als u een arbeidsovereenkomst heeft voor 4 dagen of meer per week.

Arbeidsongeschikt

Is uw zorgverlener na 104 weken loondoorbetaling nog ziek? Dan kan hij of zij een WIA-uitkering krijgen. Uw zorgverlener moet deze uitkering uiterlijk vóór week 93 van de ziekteperiode aanvragen bij UWV. Als uw zorgverlener te laat is met de aanvraag, kan dat gevolgen voor u hebben. U moet dan misschien het loon langer doorbetalen. Houd daarom contact met uw zieke zorgverlener en wijs hem of haar op tijd op de WIA-aanvraag. 

Wilt u meer weten over de WIA-uitkering? Neem dan contact op met UWV.

Ziekte voorkomen: arbodienst

Is uw zorgverlener niet tevreden over de arbeidsomstandigheden tijdens het werk? Of kan uw zorgverlener het werk niet goed doen vanwege privéproblemen? U kunt uw zorgverlener dan een gratis gesprek aanbieden met een bedrijfsarts van de arbodienst. Neem hiervoor contact met ons op. 

Dit gesprek is vertrouwelijk. De arbodienst hoeft u niet te vertellen wat er besproken is.