PGB

Loon tijdens ziekte

Bent u werkgever? Dan heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener. Dat betekent dat u het loon van uw zorgverlener moet doorbetalen tijdens ziekte.

Hoe lang wordt het loon doorbetaald?

Dit hangt af van het aantal werkdagen dat de zorgverlener bij u werkt én of uw zorgverlener de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (of gaat bereiken). Werkt uw zorgverlener:

 • Maximaal 3 dagen per week? Dan wordt het loon maximaal 6 weken doorbetaald.
 • 4 of meer werkdagen per week? Dan wordt het loon maximaal 2 jaar (104 weken) doorbetaald.
 • 4 of meer werkdagen per week en heeft uw zorgverlener de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan wordt het loon maximaal 13 weken doorbetaald.
 • 4 of meer werkdagen per week en bereikt uw zorgverlener tijdens de ziekteperiode de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan wordt het loon van uw zorgverlener vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd nog maximaal 13 weken doorbetaald.

Wordt een vervangende zorgverlener ziek? Dan krijgt die doorbetaald voor de afgesproken duur van de vervanging. Ook hiervoor geldt de maximale duur van 6, 13 of 104 weken.

Hoe hoog is het loon tijdens ziekte?

 • Het eerste jaar krijgt uw zorgverlener 100% loon doorbetaald.
 • Het tweede jaar krijgt uw zorgverlener 70% van het loon doorbetaald.

Wie betaalt het loon tijdens ziekte?

Het loon van uw zieke zorgverlener wordt betaald uit uw budget, maar u krijgt daarvoor een vergoeding. Wij vullen uw budget aan, zodat u een vervangende zorgverlener kunt betalen. We sturen u een schriftelijke bevestiging dat u de compensatie krijgt.

Is het loon van uw zorgverlener hoger dan het maximumtarief? Dan krijgt u alleen een compensatie van het loon dat uit uw budget wordt betaald. Voor het deel dat u zelf betaalt (boven het maximumtarief) krijgt u geen vergoeding.

Stopzetting loon

In de volgende situaties wordt de vergoeding van de loonkosten direct door ons gestopt:

 • als uw zorgverlener opzettelijk zijn of haar eigen herstel belemmert
 • als u passend werk aanbiedt maar uw zorgverlener dat weigert zonder goede reden
 • als uw zorgverlener de aanwijzingen, adviezen of voorschriften van de Arboarts niet opvolgt
 • als u of uw zorgverlener niet meewerken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak
 • als uit de rapportages van de arbodienst blijkt dat uw zorgverlener niet langer ziek is
 • als u niet (voldoende) meewerkt aan de re-integratie van uw zieke zorgverlener
 • als u weigert om uw zorgverlener passend werk aan te bieden, terwijl dat wel mogelijk is
 • als er onterechte ziek- en hersteld-meldingen worden gedaan
 • als uw zorgverlener een uitkering kan krijgen vanwege de ziekte
 • als uw zorgverlener zijn of haar ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt
 • als uw zorgverlener al ziek was voordat hij in dienst kwam en dit niet tegen u heeft gezegd

Als we beslissen de vergoeding van de loonkosten bij ziekte te stoppen, laten we u dat schriftelijk weten. U kunt bezwaar maken tegen deze beslissing.

Meerdere keren ziek

Wordt uw zorgverlener binnen 4 weken weer ziek? Dan tellen wij de nieuwe ziektedagen op bij de vorige ziektedagen. Dit is bij elkaar 1 ziekteperiode. Dit is belangrijk in verband met de duur van de doorbetaling van het loon.

Reiskosten tijdens ziekte

Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten met een vast maandloon en een vaste reiskostenvergoeding? Dan mag u de reiskostenvergoeding tijdelijk doorbetalen als uw zorgverlener ziek is. Voorwaarden zijn: 

 • Heeft uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week? Dan betalen wij de vaste reiskostenvergoeding maximaal 6 weken onbelast door.
 • Heeft uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor 4 of meer dagen per week? Dan betalen wij de vaste reiskostenvergoeding in de maand van de ziekmelding en de daarop volgende maand onbelast door.

De onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt pas weer betaald vanaf de maand die volgt op de maand waarin uw zorgverlener weer geheel of gedeeltelijk gaat werken.

Voorbeeld

Uw zorgverlener meldt zich ziek op 15 juni. De onbelaste reiskostenvergoeding mag doorbetaald worden tot 1 augustus. Uw zorgverlener herstelt en gaat op 21 augustus weer aan het werk. De onbelaste reiskostenvergoeding kan vanaf 1 september weer betaald worden.

Let op. We vergoeden het doorbetalen van de vaste reiskostenvergoeding bij ziekte niet. Dit gaat dus van uw budget af.