PGB

Begeleiding van uw zieke zorgverlener

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst afgesloten? Dan bent u als werkgever verplicht om uw zieke werknemer te begeleiden. Dit heet verzuimbegeleiding.  Wij helpen u hierbij. We schakelen een arbodienst in voor professionele begeleiding van uw zorgverlener. U hoeft de kosten van de arbodienst en de terugkeer naar het werk (re-integratie) niet zelf te betalen.

Meewerken is verplicht

Werken u of uw zorgverlener niet of niet voldoende mee aan de begeleiding door de arbodienst? Dan stoppen we de vergoeding van de loonkosten. Ook kan UWV u later nog maximaal 1 jaar het loon aan uw zorgverlener door laten betalen. Het is dus belangrijk dat u en uw zorgverlener goed meewerken aan de begeleiding door de arbodienst.

Hoe lang duurt verzuimbegeleiding?

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor maximaal 3 dagen per week? Dan krijgt uw zorgverlener maximaal 6 weken begeleiding van de arbodienst.

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor 4 of meer dagen per week? Dan krijgt uw zorgverlener maximaal 104 weken begeleiding van de arbodienst. Heeft uw zorgverlener de AOW gerechtigde leeftijd bereikt? In dit geval krijgt uw zorgverlener maximaal 13 weken begeleiding van de arbodienst.