PGB

Vakantie en verlof als u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst heeft

Iedereen die werkt heeft recht op vrije dagen. Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener? Dan bent u werkgever, en moet u zich houden aan de wettelijke regels rond vakantie en verlof. Daarnaast zijn er regels voor als u zelf op vakantie gaat. 

Het aantal verlofdagen

Uw zorgverlener heeft recht op 1 uur verlof voor elke 12 uur die er zijn gewerkt. Dit komt neer op ongeveer 4 weken verlof per jaar. U moet de opbouw van verlofdagen voor uw zorgverlener zelf bijhouden.

Het opnemen van verlofdagen

Overleg samen met uw zorgverlener wanneer er verlof wordt opgenomen. Uw zorgverlener heeft recht op minimaal 2 weken vakantie achter elkaar of 2 keer 1 week vakantie per jaar. Verder mag uw zorgverlener ‘losse’ vrije dagen opnemen.

Vakantiegeld

Uw zorgverlener heeft recht op 8% vakantiegeld en 8,33% vakantie-uren van het brutoloon. In onze modelovereenkomsten is het loon dat u met uw zorgverlener afspreekt, altijd inclusief 8% vakantiegeld. Het maakt niet uit of dit een uurloon of maandloon is.

Loon doorbetalen tijdens verlof

Het hangt van uw overeenkomst af of u tijdens de verlofdagen loon moet doorbetalen.

Uw zorgverlener heeft een vast maandloon

Heeft u een arbeidsovereenkomst afgesloten met een vast maandloon? Dan bent u verplicht uw zorgverlener door te betalen tijdens het verlof. U hoeft niets aan ons door te geven.

U werkt met urendeclaraties

Werkt u met urendeclaraties? Dan is belangrijk wat u in de zorgovereenkomst heeft vastgelegd over de vakantie-uren:

  • bij een uurloon inclusief vakantie-uren betaalt u geen loon als uw zorgverlener vrij neemt;
  • bij een uurloon exclusief vakantie-uren betaalt u het loon door als uw zorgverlener vrij neemt.

U gaat zelf op vakantie

Als werkgever moet u uw zorgverlener doorbetalen als u zelf op vakantie gaat. Heeft u hiervoor niet genoeg budget? Probeer dan om in dezelfde periode als uw zorgverlener op vakantie te gaan.

Werken op feestdagen

Werkt uw zorgverlener op vaste dagen bij u? Als een vaste werkdag op een feestdag valt, is uw zorgverlener verplicht om die dag te komen werken. U kunt eventueel wel afspreken om een dag te ruilen.