PGB

Feestdagenuitkering

Wilt u uw zorgverlener een extraatje geven voor de feestdagen? In bepaalde situaties kunt u een feestdagen­uitkering uit uw budget betalen. U moet natuurlijk wel voldoende budget hebben, de feestdagenuitkeringen gaat namelijk van uw budget af.

De regels voor het geven van een feestdagenuitkering verschillen per soort PGB. 

  • Bij een budget van het zorgkantoor (Wlz) is een feest­dagenuitkering altijd toegestaan.
  • Bij een budget van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) is soms een feestdagenuitkering mogelijk. Vraag uw gemeente of dit is toegestaan.
  • Bij een budget uit de zorgverzekeringswet (Zvw) is géén feestdagenuitkering mogelijk.

Het is mogelijk dat u uw zorgverlener uit meer dan 1 budget betaalt. Bij meerdere budgetten kunt u er voor kiezen de feestdagenuitkering over deze budgetten te verdelen.

Hoogte van de feestdagenuitkering

De feestdagenuitkering is maximaal € 272,- per jaar per zorgverlener. Over dit bedrag moet uw zorgverlener nog belasting betalen. Doen wij de salarisadministratie voor uw zorg­verlener? Dan worden loonheffingen en eventuele werkgeverslasten door ons ingehouden. Het nettobedrag wordt dan aan uw zorgverlener betaald.