PGB

U heeft een dreigend conflict met uw zorgverlener

Rechtsbijstand bij conflicten

Heeft u of dreigt er een conflict met uw zorgverlener? Neem dan contact met ons op. We hebben ook een rechtsbijstandverzekering voor alle budgethouders. Hierop kunt u een beroep doen bij een conflict met uw zorgverlener.

Zo nodig geven wij uw melding door aan de juridisch adviseurs van de rechtsbijstandverzekering. Vanaf dat moment helpen zij u verder. U hoeft zelf dus geen advocaat in te schakelen.

Wanneer krijgt u rechtsbijstand?

U kunt een verzoek doen voor onze rechtsbijstandverzekering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u een PGB heeft van uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar;
  • u een (dreigend) conflict heeft met uw zorgverlener of zorginstelling;
  • u een zorgovereenkomst heeft afgesloten met uw zorgverlener of zorginstelling;
  • het (dreigende) conflict gaat over een bedrag van € 150,- of meer;
  • u over het conflict nog geen andere gerechtelijke procedure heeft gevoerd.

Indien u aanspraak wilt maken op de rechtsbijstandsverzekering, vraag dit dat schriftelijk bij ons aan. U kunt daarvoor gebruik maken van het  'Formulier Aanvraag rechtsbijstand'.