PGB

Wat is een salarisadministratie

In een salarisadministratie houdt een werkgever alle gegevens bij over de lonen, belastingafdrachten en premies. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij kunnen de salarisadministratie voor u doen. Dat houdt het volgende in:

  • Wij betalen uw zorgverlener een nettoloon uit uw PGB.
  • Wij betalen de verplichte belasting en premies aan de Belastingdienst uit uw PGB.
  • Wij sturen u elke maand een loonstrook.
  • Wij onderhouden het contact met de Belastingdienst voor u.
  • Wij verzorgen de jaaropgave.

Loonberekening

U kunt ons vragen om een loonberekening voor u te maken. De loonberekening is een proefberekening van het brutoloon, de belasting en premies, de werkgeverslasten en het nettoloon. De werkelijke belasting, premies, werkgeverslasten en het nettoloon kunnen hiervan afwijken. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze loonberekening.