PGB

Belastingaangifte

Wanneer wij de salarisadministratie voor uw zorgverlener doen, verzorgen wij ook de belastingaangifte en de afdrachten aan de Belastingdienst voor u. U hoeft dus zelf niets door te geven aan de Belastingdienst.

De Belastingdienst verwerkt de belastingaangifte van de SVB in de laatste week van januari. In de aangifte zijn alle salarisbetalingen over het voorgaande jaar meegenomen, inclusief de salarisbetaling in januari op basis van de ingeleverde urenbriefjes over december. Deze urenbriefjes moeten dan wel begin januari zijn ingestuurd.

Jaaropgave

De gegevens die wij verstrekken aan de Belastingdienst komen overeen met de jaaropgave die u in februari van ons ontvangt. Het is de bedoeling dat u deze jaaropgave aan uw zorgverlener verstrekt.

Post van de Belastingdienst

Als u een zorgverlener in dienst heeft op basis van een overeenkomst met inhoudingen loonheffingen, dan melden wij u aan bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal u dan een loonheffingennummer toekennen en u als ondernemer opnemen in hun administratie. U kunt dan een brief van de Belastingdienst krijgen, waarin u als ondernemer wordt aangemerkt. Deze brief is bedoeld om u in staat te stellen om loonaangifte te doen.

Heeft u ervoor gekozen de salarisadministratie uit te besteden aan de SVB? Dan hoeft u geen loonaangifte te doen. Ook niet als u deze brief heeft ontvangen.