PGB

Wilt u iemand machtigen om uw zaken te regelen?

Met een PGB koopt u zelf uw zorg in. Daarvoor moet u veel beslissingen nemen, afspraken maken en uw uitgaven verantwoorden. Wij helpen u bij de administratie, maar u blijft zelf verantwoordelijk.

Vertegenwoordiger

U kunt iemand anders de zaken rond het PGB voor u laten regelen. Dit heet een vertegenwoordiger. Dat kan op twee manieren:

Gemachtigde

U kunt zelf een persoon machtigen. Dan beslist u zelf wie uw zaken bij ons regelt.

Wettelijk vertegenwoordiger

Een wettelijk vertegenwoordiger regelt uw zaken. Een wettelijk vertegenwoordiger is bijvoorbeeld:

  • de ouder of voogd van een minderjarige (dit is in de wet zo geregeld), of
  • een persoon die door de rechter is aangewezen om uw zaken te regelen (een curator, bewindvoerder of mentor).

Uw vertegenwoordiger en het PGB

Regelt uw vertegenwoordiger de zaken rond het PGB voor u? Geef dat dan aan ons door. Dan kan de vertegenwoordiger namens u: 

  • zorgovereenkomsten ondertekenen
  • gegevens wijzigen
  • informatie bij ons opvragen
  • urenbriefjes en declaraties ondertekenen
  • zaken regelen via Mijn PGB, voorwaarde is wel dat uw vertegenwoordiger inlogt met een eigen DigiD

Hoe geeft u door wie uw vertegenwoordiger is?

U kunt dit doorgeven met het formulier 'Vertegenwoordiger voor PGB-zaken'. Een machtiging kunt u altijd zelf weer intrekken of wijzigen.

Is er sprake van een wettelijk vertegenwoordiger die door de rechter is aangewezen? Dan moeten wij een kopie van de beschikking van de rechtbank ontvangen. Eindigt of wijzigt het mentorschap, de bewindvoering of de curatele, stuurt u ons dan de beschikking van de rechtbank waarin dat staat.

Meer informatie

Meer informatie over vertegenwoordiging vindt u op www.goedvertegenwoordigd.nl.