PGB

PGB Special: SVB Modelzorgovereenkomsten

Sluit u op 1 april 2017 of later een nieuwe zorgovereenkomst af? Vanaf die datum bent u verplicht gebruik te maken van de SVB modelzorgovereenkomsten*. Waarschijnlijk kent u deze formulieren al, want de SVB heeft deze formulieren altijd ter beschikking gesteld. Bestaande zorgovereenkomsten hoeft u niet om te zetten naar de modelzorgovereenkomst. De verplichtstelling van de modelzorgovereenkomst geldt namelijk alleen voor nieuwe zorgovereenkomsten die u op 1 april 2017 of later afsluit.

* Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze verplichting vastgelegd in overleg met gemeenten, zorgkantoren en Per Saldo.

De voordelen van het gebruik van de SVB modelzorgovereenkomsten:

 • Alle noodzakelijke afspraken met uw zorgverlener zijn vastgelegd in één document.
 • In de zorgovereenkomst zijn bepalingen opgenomen die uw rechten als budgethouder beschermen. Dit zijn grotendeels wettelijke bepalingen waar uw zorgverlener akkoord mee moet gaan.
 • Door het gebruik van modelzorgovereenkomsten is de kans op fouten kleiner. Hierdoor kunnen wij uw zorgovereenkomst sneller verwerken en wordt uw zorgverlener op tijd betaald.

De verschillende modelzorgovereenkomsten

Vanaf 1 april 2017 is het gebruik van de meest recente versie van de SVB modelzorgovereenkomsten verplicht. Het gaat om de volgende modelzorgovereenkomsten:

 • Modelzorgovereenkomst met een zorginstelling 
 • Modelzorgovereenkomst arbeidsovereenkomst
 • Modelzorgovereenkomst van opdracht
 • Modelzorgovereenkomst met een partner of familielid

Meer uitleg over de verschillende modelzorgovereenkomsten en de meest recente versie vindt u altijd op onze website. Wilt u meer informatie hoe u de juiste zorgovereenkomst kiest of tips voor het invullen? Lees dan de Zorgovereenkomsten-wijzer.

Belangrijkste wijzigingen

In de nieuwe versies van de modelzorgovereenkomsten is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd:

 • In de modelzorgovereenkomst zijn de noodzakelijke afspraken die u moet maken met uw zorgverlener vastgelegd. Wilt u nog aanvullende afspraken maken? Dan kunt u deze nu ook vastleggen in de modelzorgovereenkomst. Het is niet nodig deze afspraken in een losse overeenkomst op te nemen.
 • In de modelzorgovereenkomsten is een verplichte bepaling opgenomen, genaamd ‘Derdenbeding’. Deze bepaling beschermt u in het geval van fraude door de zorgverlener.
 • Het gebruiksgemak van de modelzorgovereenkomsten is verbeterd. Het is duidelijker welke vragen u verplicht moet invullen, er is meer invulruimte, digitaal opslaan is mogelijk en ook de leesbaarheid is verbeterd.

SVB wijzigingsformulieren

Wilt u een wijziging doorgeven op een bestaande zorgovereenkomst? In dat geval moet u gebruik maken van de SVB wijzigingsformulieren. Gelijk aan de modelzorgovereenkomsten is dit vanaf 1 april 2017 verplicht.

Het gaat om de volgende wijzigingsformulieren:

 • Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling
 • Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener
 • Wijziging persoonsgegevens SVB Dienstverlening PGB

U vindt de meest recente wijzigingsformulieren altijd op onze website.

Meer informatie

Heeft u een vraag wat de verplichtstelling voor u betekent? Of heeft u een algemene vraag? Kijk dan op onze website.

U kunt ons op werkdagen ook bellen tussen 08.00 en 17.00 uur. Houd u uw klantnummer bij de hand? Langskomen op ons kantoor kan alleen als u telefonisch een afspraak maakt.