PGB

Goed voorbereid op weg naar 2018

Samen met u werken we graag aan een goede overgang naar 2018. Het jaar 2017 is immers al weer bijna voorbij. De SVB treft voor u de nodige voorbereidingen om het jaar af te sluiten en 2018 goed te beginnen. U kunt zelf ook stappen ondernemen om goed voorbereid 2018 in te gaan. Met deze special willen we u daarbij helpen. Met belangrijke aandachtspunten voor de afsluiting van 2017 en tips voor 2018.

Hieronder kunt u de special lezen per onderwerp. U kunt de special ook direct in PDF openen en afdrukken. Voeren wij salarisadministratie voor u uit? Open dan de PDF-versie met specifieke informatie en data voor salarisadministratie.

 • Afronding 2017, wat kunt u zelf doen?
  De voorbereiding op 2018 start met een goede afronding van 2017. Een goede afronding is niet alleen voor u van belang maar ook voor uw zorgverlener. U bent als budgethouder immers werkgever of opdrachtgever van de zorgverlener. Daarmee is ook een tijdige afronding van betalingen belangrijk. Wij hebben verschillende aandachtspunten voor u op een rijtje gezet.
 • Voldoende budget voor de rest van 2017

  Van uw gemeente of zorgkantoor ontvangt u informatie over de hoogte van uw budget. Het budget moet voldoende zijn om de zorg of ondersteuning in te kopen die in de beschikking van uw gemeente of indicatie van uw zorgkantoor staat. Toch kan het gebeuren dat u budget tekort komt voor de rest van 2017. Bijvoorbeeld omdat u uw zorgverlener meer betaalt dan het maximumtarief dat geldt voor de zorg die u inkoopt. Of als u meer zorg heeft ingekocht dan in uw beschikking of indicatie staat.

  Verwacht u voor de rest van 2017 een budgettekort en betaalt u uw zorgverlener meer dan het maximum toegestane tarief? Dan kunt u:

  • overwegen het uurtarief aan te passen zodat dit voldoet aan het maximumtarief;
  • uw budget aanvullen met een vrijwillige storting.
  Vrijwillige storting 
  Een vrijwillige storting is ook een optie als u meer zorg nodig heeft dan u uit uw budget kunt betalen. De SVB moet uw vrijwillige storting 2017 uiterlijk 10 december 2017 ontvangen hebben. Dan kan deze nog gebruikt worden voor betalingen over 2017 aan uw zorgverlener.

  Heeft u in 2016 een vrijwillige storting gedaan en deze niet volledig gebruikt? Dan is de SVB verplicht dit restantbedrag begin december 2017 aan u terug te storten. Dit doen wij op het rekeningnummer waarvan de vrijwillige storting aan ons is overgemaakt.

  Meer informatie over een vrijwillige storting leest u op de pagina Wat als u budget tekort komt?

  Nieuw bankrekeningnummer 
  Sinds 24 oktober 2017 heeft Dienstverlening PGB een nieuw rekeningnummer. Het nieuwe nummer is NL 10 RABO 0317 3353 75, ten name van SVB Dienstverlening PGB. Heeft u een betalingsregeling en/of maakt u gebruik van een periodieke betaalopdracht? Pas het rekeningnummer dan ook hier aan. Heeft u vanaf 24 oktober 2017 een betaling gedaan op het oude rekeningnummer? Dan stort de bank deze betaling automatisch door naar het nieuwe rekeningnummer. U hoeft hiervoor niets te doen.

  Inzicht in uw budget via Mijn PGB 
  Via Mijn PGB heeft u op ieder gewenst moment inzicht in de hoogte van uw budget en het restant van uw budget. Zo kunt u zelf in de gaten houden of er mogelijk een budgettekort ontstaat voor het einde van het jaar. Voor inzicht in uw budget kunt u ook het budgetoverzicht gebruiken dat wij u halverwege november hebben toegestuurd.
 • Tijdig en correct declareren voorkomt vertraging in de uitbetaling

  Aandachtspunten bij het indienen van declaraties 
  Onvolledige of foutieve declaraties kunnen wij niet verwerken. Deze sturen wij terug, met aanwijzingen om de declaratie juist in te vullen. Let er bijvoorbeeld op dat de declaratie klopt met wat u heeft afgesproken in uw zorgovereenkomst, dat de juiste gegevens zijn vermeld en dat de declaratie is ondertekend. U kunt alle informatie over declareren teruglezen in de ‘Declaratiewijzer’.

  De SVB doet de salarisadministratie voor u 
  Verzorgen wij de salarisadministratie voor u, dan moeten wij uw declaraties over december 2017 uiterlijk 6 januari 2018 ontvangen. Dan zorgen wij voor een tijdige betaling. Declaraties die we na 6 januari ontvangen, kunnen we pas vanaf februari verwerken. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst deze betaling dan als inkomsten over 2018 ziet in plaats van 2017. Dit heeft gevolgen voor de belastingaangifte van uw zorgverlener. 

  Tot wanneer kunt u uiterlijk declaraties over 2017 indienen?
  Heeft u nog oude declaraties over 2017 die u wilt indienen? Doe dit dan uiterlijk 12 maart 2018. Na deze datum sluiten wij uw budget 2017 af en kunnen wij uw declaraties niet meer verwerken. 

  Let op: de termijn voor het indienen van uw oude declaraties over het afgelopen jaar is anders dan voorgaande jaren. Zorg er dus voor dat u uw declaraties op tijd indient.

 • Opvragen verantwoordingsvrije bedrag
  Bij de toekenning van uw budget heeft uw zorgkantoor of gemeente bepaald of u recht heeft op een verantwoordingsvrij bedrag. U mag dit gebruiken voor uitgaven zoals bijvoorbeeld telefoonkosten of het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Als u recht heeft op een verantwoordingsvrij bedrag dan kunt u dat zien in uw toekenningsbesluit of uw budgetoverzicht. Als u het verantwoordingsvrije bedrag opvraagt, wordt dit van uw totale budget afgehaald.

  Heeft u voor 2017 nog recht op een verantwoordingsvrij bedrag? Vraag dit dan aan via het formulier Opvragen verantwoordingsvrij bedrag. U vindt dit formulier en meer informatie op de pagina Verantwoordingsvrij bedrag.
 • Feestdagenuitkering

  Wilt u uw zorgverlener een extraatje geven voor de feestdagen? Dan kunt u, afhankelijk van de wet, eventueel een feestdagenuitkering uit uw budget betalen. De regels hiervoor verschillen per soort PGB:

  • Bij een budget uit de zorgverzekeringswet (Zvw) is géén feestdagenuitkering mogelijk.
  • Bij een budget van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) is soms een feestdagenuitkering mogelijk. Vraag uw gemeente of dit is toegestaan en welk bedrag u maximaal mag betalen aan uw zorgverlener. U moet wel voldoende budget hebben. 
  • Bij een budget van het zorgkantoor (Wlz) is een feestdagenuitkering toegestaan. U moet wel voldoende budget hebben. De feestdagenuitkering is maximaal € 272,00.

  Meer informatie en het formulier voor de feestdagenuitkering vindt op de pagina Feestdagenuitkering.

 • Wijzigt er iets in uw zorgovereenkomst?
  Als een zorgovereenkomst afloopt, ontvangt u altijd ruim van tevoren bericht van de SVB. U heeft zo voldoende tijd om de zorgovereenkomst te verlengen of eventueel een nieuwe zorgovereenkomst af te sluiten. 

  Wijzigingen van al bestaande zorgverleners of de aanmelding van nieuwe zorgverleners in 2017, moeten voor 10 december 2017 bij ons binnen zijn. Zo kunnen wij deze wijziging of aanmelding nog verwerken in het jaar 2017 en worden de betalingen ook doorgegeven als inkomsten over 2017. Dient u de wijziging of aanmelding na deze datum in, dan moeten wij de betalingen als inkomsten over 2018 doorgeven aan de Belastingdienst.
 • Betaaldagen in december en januari

  Wlz, Wmo en Jeugdwet

  • Bij een vast maandloon met salarisadministratie: 21 december 2017.
  • Bij een vast maandloon zonder salarisadministratie: 22 december 2017.
  • Bij een uurloon met salarisadministratie (gewerkte uren in november): 21 december 2017. De uiterste ontvangstdatum voor urenbriefjes is 10 december 2017.
  • Bij een uurloon zonder salarisadministratie: 5-10 werkdagen na ontvangst van de declaratie.
  • Bij een uurloon met salarisadministratie (gewerkte uren in december): 25 januari 2018. De uiterste ontvangstdatum voor urenbriefjes is 6 januari 2018.

  Zvw

  • Bij een uurloon met salarisadministratie (gewerkte uren in november): 4 januari 2018. De uiterste ontvangstdatum voor urenbriefjes is 6 december 2017.
  • Bij een vast maandloon (maandloon december): 4 januari 2018.
  • Bij een uurloon met salarisadministratie (gewerkte uren in december): 31 januari 2018. De uiterste ontvangstdatum voor urenbriefjes is 6 januari  2018.

  Heeft u een zorgverlener die naast Zvw-werkzaamheden ook werkzaamheden vanuit een andere wet uitvoert (combi-wetten)? Dan is de uitbetalingsdatum ook 4 januari 2018.

 • Belasting en jaaropgave

  De SVB kan uw zorgverlener op twee manieren uitbetalen, bruto of netto. Het verschil is of wij vooraf inhoudingen doen op het loon of de vergoeding van uw zorgverlener. In dat geval betalen wij uw zorgverlener netto uit. Als wij uw zorgverlener bruto betalen, is deze zelf verantwoordelijk voor het afdragen van premies en belastingen. 

  Wij betalen uw zorgverlener netto uit
  De SVB houdt belastingen en premies vooraf in op het loon of de vergoeding van uw zorgverlener. Wij voeren in dat geval de salarisadministratie uit en verzorgen de loonstroken en de jaaropgave(n) van uw zorgverlener(s). U ontvangt de jaaropgave van uw zorgverlener in februari 2018. In de jaaropgave staat het bedrag dat uw zorgverlener in 2017 bij u heeft verdiend. Dit bedrag geven wij ook door aan de Belastingdienst. Ook is vermeld hoeveel geld is afgedragen aan de Belastingdienst. De jaaropgave is bestemd voor uw zorgverlener die de jaaropgave nodig heeft bij de belastingaangifte. 

  Wij betalen uw zorgverlener bruto uit
  Wij betalen de declaraties van uw zorgverlener bruto uit als we niet de salarisadministratie voor u doen. In dat geval moet uw zorgverlener zelf zorgen voor het afdragen van de lasten aan de Belastingdienst. Als de SVB uw zorgverlener bruto uitbetaalt, dan geven wij aan de Belastingdienst door hoeveel geld uw zorgverlener in totaal van u heeft gekregen. Dit bedrag is dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten. In februari 2018 ontvangt u per zorgverlener een overzicht met het bedrag dat wij aan de Belastingdienst hebben opgegeven. De Belastingdienst neemt dit bedrag over op het vooraf ingevulde aangifteformulier van uw zorgverlener. 

  Alle declaraties die we verwerken tot en met 31 december 2017, geven wij op als inkomsten 2017 bij de Belastingdienst. Declaraties die we na deze datum verwerken, tellen mee voor de inkomstenbelasting 2018. Ook als de declaratie gewerkte uren in 2017 betreft. 

  Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie.

  Jaaroverzicht voor budgethouders
  In april 2018 ontvangen alle budgethouders of hun vertegenwoordigers een jaaroverzicht van de bestedingen uit het PGB in 2017.

 • Voorbereiding op 2018, uw toekenningsbesluit voor 2018
  Wanneer u van uw gemeente een Wmo-of Jeugdwetbeschikking heeft die ook in 2018 recht geeft op een budget, dan kunt u dit vanaf eind december in Mijn PGB terugzien. Sommige gemeenten sturen hierover ook een bevestiging aan de budgethouder. In deze bevestiging staat het type ondersteuning dat u kunt inkopen, de hoogte van uw budget en het maximaal tarief per type ondersteuning. 

  Het zorgkantoor verstuurt standaard een toekenningsbesluit als u ook in 2018 recht heeft op een Wlz-budget. Dit toekenningsbesluit vermeldt alleen de zorgfunctie. De looptijd van de beschikking staat in alle gevallen op de beschikking zelf. Deze heeft u eerder van uw gemeente of zorgkantoor ontvangen. De gemeente of het zorgkantoor stuurt vervolgens een toekenningsbericht naar de SVB. Wij verwerken de informatie bij uw gegevens.

  Dit jaar ontvangt u van de SVB geen bevestiging als wij voor u een nieuw toekenningsbericht ontvangen van uw verstrekker. Als wij voor u een budget voor 2018 ontvangen, kunt u dit terugzien in Mijn PGB. Ontvangen wij van uw verstrekker geen nieuw budget voor 2018 dan informeren wij u daarover uiterlijk in februari 2018.
 • Mogelijke wijzigingen in tarieven 2018

  Gemeenten kunnen de maximum uurtarieven aanpassen per 1 januari 2018. Als de gemeente het maximum uurtarief verlaagt, kan dit gevolgen hebben voor de afspraken met uw zorgverlener. Als het tarief dat u heeft afgesproken met uw zorgverlener boven het maximum toegestane tarief uitkomt, heeft u twee mogelijkheden:

  1. In overleg met uw zorgverlener het tarief aanpassen naar beneden.
  2. Zelf een deel bijbetalen via een vrijwillige storting.

  Het is natuurlijk ook mogelijk dat uw zorgverlener het tarief verhoogt. Als u daarmee akkoord gaat, stuurt u ons dan een wijzigingsformulier voor het nieuwe tarief. Houd ook in dat geval rekening met het maximum toegestane uurtarief van de verstrekker.

  Aanpassing uitbetaling vanaf januari 2018 
  Wilt u in 2018 iets veranderen aan de uitbetaling van uw zorgverlener, bijvoorbeeld het tarief verhogen of verlagen? Dan moet deze wijziging voor 10 januari 2018 bij ons binnen zijn. Zo kunnen wij de aanpassing nog tijdig verwerken voor de betaling over januari 2018.
 • Controleer uw zorgovereenkomst(en) voor 2018
  Veranderen in 2018 de werkzaamheden van uw zorgverlener of wordt de zorg uit een andere wet betaald? Dan moet u een nieuwe zorgovereenkomst afsluiten met de zorgverlener. De werkzaamheden en de wet waaruit deze betaald worden, staan in het toekenningsbesluit dat u van het zorgkantoor of de gemeente ontvangt. Controleer deze daarom goed.

  Als uw zorgovereenkomst binnenkort afloopt, dan ontvangt u tijdig bericht van de SVB. Heeft u geen einddatum opgenomen in uw zorgovereenkomst en zijn er ook geen wijzigingen? Dan blijft uw zorgovereenkomst geldig bij de overgang naar 2018.
 • Tips voor het nieuwe jaar

  Het is belangrijk voor u als budgethouder, dat alles rondom uw PGB zo soepel mogelijk verloopt. De SVB ondersteunt u daarin op de volgende manieren:

 • Maakt u al gebruik van Mijn PGB?
  Mijn PGB is een persoonlijke internetpagina voor budgethouders op onze website. Hier regelt u snel en eenvoudig uw PGB-zaken. Om Mijn PGB te kunnen gebruiken heeft u een DigiD nodig. Heeft u een vertegenwoordiger? Dan kan deze met zijn DigiD ook inloggen in Mijn PGB.

  Wat kunt u met Mijn PGB?
  • een declaratie indienen; 
  • de status van het betaalproces van een declaratie bekijken; 
  • uw budgetoverzicht bekijken; 
  • documenten indienen (uploaden); 
  • persoonsgegevens van de zorgverlener bekijken en wijzigen; 
  • ziekte, herstel of zwangerschap van de zorgverlener doorgeven; 
  • loonstroken downloaden (als wij de salarisadministratie doen).

  Wilt u snel, eenvoudig en veilig uw PGB-zaken regelen? Meld u dan aan via svb.nl/mijnpgb. Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers kunnen u (telefonisch) stap voor stap op weg helpen in uw eigen Mijn PGB omgeving. Op onze website staan ook filmpjes die laten zien wat de mogelijkheden zijn en hoe u Mijn PGB kunt gebruiken.
 • Een eigen website voor uw zorgverlener

  Veel zaken rondom uw PGB zijn ook belangrijk voor uw zorgverlener om te weten. Daarom is er nu ook een website van de SVB speciaal voor zorgverleners. Op svb.nl/zorgverlener vinden u en uw zorgverlener actuele informatie over alle PGB zaken die relevant zijn voor uw zorgverlener.

 • Houd zelf inzicht in uw budget

  Het is belangrijk dat u de uitgaven uit uw PGB goed in de gaten houdt. Zo voorkomt u dat uw PGB te snel op gaat en u uw zorgverleners met eigen geld moet betalen.

  Actueel budgetoverzicht met Mijn PGB
  Met Mijn PGB is uw actuele budgetoverzicht op elk moment te raadplegen. In Mijn PGB vindt u de hoogte van uw budget, welke bedragen uit uw budget zijn besteed en hoeveel er nog over is van uw budget. Ook kunt u in Mijn PGB de (betaal-)status van ingediende declaraties zien.

  Uw papieren budgetoverzicht
  Op uw papieren budgetoverzicht vindt u informatie over de hoogte van uw budget, welke bedragen uit uw budget zijn besteed en hoeveel er nog over is van uw budget. U ontvangt dit overzicht drie keer per jaar. Ontvangt u een PGB vanuit meerdere wetten? Dan ontvangt u per wet een budgetoverzicht.

 • Belangrijke data
  Begin december 2017 
  Terugstorten restantbedrag vrijwillige storting 2016 (alleen van toepassing als er in 2016 een vrijwillige storting is gedaan) 

  6 december 17 
  Uiterste ontvangstdatum SVB urendeclaraties november Zvw 

  Voor 10 december 2017 
  Uiterste ontvangstdatum SVB wijzigingen/aanmelding (nieuwe) zorgverleners 2017 

  10 december 2017 
  • Uiterste ontvangstdatum SVB declaraties november (bij salarisadministratie) voor betaling december 
  • Uiterste ontvangstdatum SVB vrijwillige storting voor betalingen 2017 

  21 december 2017 
  • Betaaldag vast maandloon december (bij salarisadministratie) 
  • Betaaldag gewerkte uren november (bij salarisadministratie) 

  22 december 2017 
  Betaaldag vast maandloon december (zonder salarisadministratie) 

  4 januari 2018 
  • Betaaldag gewerkte uren november Zvw 
  • Betaaldag vast maandloon december Zvw 

  6 januari 2018 
  • Uiterste ontvangstdatum SVB urendeclaraties december Zvw 
  • Uiterste ontvangstdatum SVB declaraties december 2017 (bij salarisadministratie) 
  Stuurt u uw declaraties per post in? Dan is de uiterste ontvangstdatum 5 januari 2018 

  Voor 10 januari 2018 
  Uiterste ontvangstdatum SVB wijzigingen per 1-1-2018 voor maand januari 2018 (bijvoorbeeld tarieven. Geldt alleen bij salarisadministratie) 

  25 januari 2018 
  Betaaldag gewerkte uren december (bij salarisadministratie) 

  31 januari 2018 
  Betaaldag gewerkte uren december Zvw 

  8 of 13 februari 2018 
  Ontvangst jaaropgave zorgverleners salarisadministratie 

  15 of 20 februari 2018 
  Ontvangst IB47 brief zorgverleners. Jaaropgave inkomsten 2017 van de zorgverlener 

  12 maart 2018 
  Uiterste ontvangstdatum SVB declaraties 2017 

  3 of 5 april 2018 
  Ontvangst jaarbudgetoverzicht 2017

 • Heeft u nog vragen?

  SVB

  Heeft u vragen over declaraties of betalingen, neemt u dan contact op met ons. Voor algemene vragen kijkt u op www.svb.nl/pgb of stuur ons een e-mail. U kunt ons op werkdagen ook bellen tussen 08.00 en 17.00 uur. Houd u uw klantnummer bij de hand? Langskomen op ons kantoor kan alleen als u telefonisch een afspraak maakt.

  Gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar

  Heeft u vragen over uw beoordeling, de hoogte van uw budget, of over de zorg? Neem dan contact op met uw gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.