PGB

PGB nieuwsbrief nr 1. / februari 2016

Een betrouwbaar PGB dat eenvoudig te gebruiken is. Daar hebben we allemaal belang bij. In het eerste jaar trekkingsrecht hebben we veel geleerd. Het is voor iedereen duidelijk dat een eenvoudiger, klantvriendelijker stelsel noodzakelijk is. Zodat u als budgethouder goed zelf de regie over uw budget kunt voeren.

Om dit te realiseren gaan we de komende tijd werken aan verbeteringen. De verbeteringen zijn gericht op een eenvoudiger en klantvriendelijker gebruik van het PGB zelf en van Mijn PGB. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Ondertussen krijgen de huidige betalingen uit de budgetten natuurlijk onze volle aandacht, zodat uw zorgverlener op tijd en correct uitbetaald krijgt. In deze nieuwsbrief vindt u onder meer informatie over de uitbetalingen in 2016. Ook vragen wij uw aandacht voor zaken die belangrijk zijn voor het juist indienen van een declaratie. Zo kunt ook u meewerken aan een soepele betaling aan uw zorgverlener.

Hieronder kunt u de nieuwsbrief:

 • in z'n geheel of per artikel beluisteren
 • openen in PDF en afdrukken
 • de losse artikelen lezen 
 • Gesproken versie

  Hieronder vindt u de gesproken versie van de nieuwsbrief.

 • Is uw declaratie compleet?

  Om een declaratie uit te kunnen betalen, moet deze voldoen aan een aantal voorwaarden. De afgelopen tijd hebben wij u regelmatig geïnformeerd over deze voorwaarden. Is uw declaratie niet volledig? Of wijkt de declaratie af van de gemaakte afspraken in de zorgovereenkomst? Dan kan uw zorgverlener niet uitbetaald worden; dit wilt u natuurlijk voorkomen.

  De volgende punten moeten in ieder geval op uw declaratie staan:

  • Een overzicht van de dagen en het aantal uren waarop uw zorgverlener heeft gewerkt.
  • Uit welk budget uw zorgverlener wordt betaald.
  • Het tarief dat u met uw zorgverlener heeft afgesproken.
  • De declaratie is door u of uw vertegenwoordiger ondertekend (zo weten wij zeker dat u de declaratie heeft gezien en toestemming geeft voor betaling).
  • De gegevens op de declaratie moeten hetzelfde zijn als de afspraken in de zorgovereenkomst.
  Deze voorwaarden lijken misschien vanzelfsprekend, maar toch gaat dit vaak mis. Hierdoor ontstaat er vertraging in de betaling aan de zorgverlener.

  Declareren via Mijn PGB

  Wist u dat u uw declaraties ook via Mijn PGB kunt doorgeven? In de meeste gevallen wordt uw zorgverlener dan sneller uitbetaald. Ook hoeft u de declaratie dan niet te ondertekenen omdat u gebruik maakt van uw DigiD.

  Foto van de declaratie vaak onleesbaar

  Onze ervaring is dat de informatie niet altijd duidelijk te lezen is wanneer er een foto van de declaratie naar ons wordt gestuurd. Hierdoor kan het zijn dat wij de declaratie niet kunnen verwerken. Heeft u een declaratie op papier en wilt u deze digitaal naar ons sturen? Scan de declaratie in en sla deze op als pdf.
 • Waar moet u op letten als u meerdere budgetten heeft?

  PGB’s zijn mogelijk bij vier zorgwetten: de Jeugdwet, de Wmo, de Zvw en de Wlz. In uw toekenningsbeschikking of -besluit staat onder welke zorgwet uw PGB valt. Het is mogelijk dat u twee budgetten heeft, bijvoorbeeld Wmo en Zvw of Jeugdwet en Zvw. Beschrijf dan in de zorgovereenkomst precies welke zorg uit welk budget betaald moet worden.

  Declareren op de juiste wet

  Bij declaraties is het belangrijk om goed aan te geven uit welk budget uw zorgverlener moet worden betaald. Als u niet duidelijk aangeeft welke zorg uit welk budget betaald moet worden, kan het zijn dat alle kosten uit één budget worden betaald. Daardoor kan een budget te snel worden opgebruikt. Twijfelt u op welk budget u moet declareren? Kijk dan op uw zorgovereenkomst of neem contact op met uw budgetverstrekker.

  Waar stuurt u uw declaratie heen?

  Biedt uw zorgverlener naast zorg uit de Zvw ook zorg vanuit de Wmo of Jeugdwet? Stuur dan alleen de declaraties voor de Wmo of de Jeugdwet naar de SVB. Declaraties uit uw Zvw-budget moet u zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.


  Let op: er is een uitzondering. Als de SVB uw salarisadministratie doet voor de Zvw, dan moet u de Zvw-declaraties wél naar de SVB sturen.


 • Is uw zorgovereenkomst compleet?

  De zorgovereenkomst is een belangrijk document bij uw PGB. Als de zorgovereenkomst verkeerd of onvolledig is ingevuld, of niet is ondertekend, dan wordt deze afgekeurd. Dit betekent dat u de zorgovereenkomst teruggestuurd krijgt en de zorgovereenkomst moet aanpassen. Dit geeft extra werk en leidt tot vertraging. Uw zorgverlener kan dan niet uitbetaald worden.

  De ervaring leert dat onderstaande punten vaak nog niet goed gaan bij het invullen van de zorgovereenkomst:

  • Er is geen ingangsdatum ingevuld.
  • Het Burgerservicenummer (BSN) van de zorgverlener ontbreekt of is niet juist ingevuld.
  • Er is een vast maandloon afgesproken, maar er is niet aangegeven hoeveel uren en op welke dagen er wordt gewerkt.
  • De handtekening van de zorgverlener ontbreekt.
  • Er zijn geen werkzaamheden ingevuld in de zorgovereenkomst, of deze zijn niet hetzelfde als beschreven in uw toekenningsbeschikking- of besluit.
  Wilt u meer tips over het invullen van een goede zorgovereenkomst? Die vindt u in de ‘Zorgovereenkomsten special’. Deze folder hebben wij u in november gestuurd. Heeft u hem niet meer? Dan kunt u de folder en meer informatie over zorgovereenkomsten vinden op onze website.
  • Zorgovereenkomsten special en meer informatie over zorgovereenkomsten
 • Hoe kunt u wijzigingen doorgeven?

  In de zorgovereenkomst liggen de afspraken met uw zorgverlener vast. Maar het kan zijn dat er iets verandert. Bijvoorbeeld omdat u een ander budget krijgt van uw gemeente of zorgkantoor, en u daardoor meer of minder zorg kunt inkopen. Of omdat uw zorginstelling nieuwe tarieven hanteert. Bij dit soort wijzigingen moet u de zorgovereenkomst aanpassen. Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van het soort wijziging:

  1. Met een wijzigingsformulier 

  In bijna alle gevallen kunt u de zorgovereenkomst wijzigen via een wijzigingsformulier. Er zijn verschillende formulieren; let erop dat u de juiste kiest. Uitleg hierover vindt u op onze website: www.svb.nl/pgb. Onder het kopje ‘Direct regelen’ klikt u op ‘Zorgovereenkomst wijzigen of opzeggen’. U kunt het formulier zelf downloaden van onze website of telefonisch opvragen.

  2. Via Mijn PGB

  Sommige wijzigingen kunt u direct doorgeven via Mijn PGB, bijvoorbeeld als er iets verandert in uw adres of in de gegevens van uw zorgverlener.

  3. Een nieuwe, ondertekende zorgovereenkomst insturen

  In onderstaande situaties zult u een nieuwe zorgovereenkomst moeten afsluiten:
  • Als u zorg krijgt van een nieuwe zorgverlener.
  • Als uw zorgverlener andere werkzaamheden gaat uitvoeren dan in uw huidige overeenkomst staan.
  • Als uw situatie verandert waardoor u een indicatie krijgt vanuit een andere zorgwet, terwijl u dezelfde zorgverlener(s) houdt.

  Het is belangrijk om wijzigingen op tijd door te geven

  Geef wijzigingen altijd op tijd door. Wilt u bijvoorbeeld een ander maandloon gaan betalen? Geef dat dan vóór de 10e van de maand door. Dan kunnen wij de wijziging op tijd in de administratie verwerken zodat uw zorgverlener op tijd het juiste loon krijgt.


 • Betaaldagen

  Voor budgetten van gemeenten en zorgkantoren:

  Soort betalingSalarisadministratie bij SVBBetaaldag
  Vast maandloon maartJa24 maart 
  Vast maandloon maart Nee     29 maart 
  Uurloon (gewerkte uren in februari)Ja    24 maart 
  UurloonNee

  5-10 werkdagen na ontvangst van declaratie


  Voor een budget van de zorgverzekeraar met salarisadministratie bij de SVB:

  Soort betaling Salarisadministratie bij SVBBetaaldag
  vast maanloon maart Ja1 april 
  Uurloon (gewerkte uren in februari)Ja1 april 


   

  Verricht uw zorgverlener naast de werkzaamheden uit het Zvw-budget ook werkzaamheden die vallen onder een ander budget? Dan betalen we uw zorgverlener het loon voor beide budgetten uit op 3 maart.

  • Meer informatie over betaaldagen in 2016
 • Bijkomende zorgkosten uit 2015

  Sommige kosten die niet in het uurtarief zijn opgenomen, kunt u apart declareren. Welke kosten dat precies zijn, vindt u op het formulier ‘Declaratieformulier Bijkomende zorgkosten 2015’. 

  Declaraties 2015

  Heeft u nog een declaratie van 2015 voor bijkomende zorgkosten? Stuur de declaratie dan voor 10 maart 2016 naar de SVB, samen met het ingevulde formulier. Na ontvangst van uw declaratie en het ingevulde formulier betalen wij uw zorgverlener uit. U moet wel voldoende budget hebben: de gedeclareerde kosten gaan namelijk van uw budget van 2015 af. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat het vergoeden van kosten gevolgen kan hebben voor de belastingaangifte. 

 • Verantwoording 2015
  In het verleden moest u een verantwoordingsoverzicht indienen bij uw zorgkantoor of gemeente. Met de invoering van het trekkingsrecht hoeft dit niet meer.

  In april krijgt u van ons een jaaroverzicht over 2015 met daarop al uw bestedingen uit uw budget. Vervolgens geven wij de definitieve bestedingen ook door aan uw zorgkantoor of gemeente. Het is mogelijk dat het zorgkantoor of de gemeente op basis van een steekproef nader onderzoek wil doen naar uw bestedingen.

 • Maximum uurtarieven
  Over de regels voor de maximum uurtarieven blijken veel vragen te zijn. We zetten hier enkele vragen en de antwoorden daarop voor u op een rij.

  Wie bepaalt welk tarief ik mijn zorgverlener betaal?

  U spreekt zelf met uw zorgverlener af hoeveel u betaalt voor de zorg. Uw gemeente of zorgkantoor stelt wel de maximumtarieven vast. Dat zijn de maximale bedragen die u per uur mag betalen uit uw PGB.

  Wat gebeurt er als ik een tarief boven het maximum uurtarief afspreek?

  Wij kunnen dan het gehele loon of de vergoeding niet meteen uitbetalen. Zelfs niet als het afgesproken uurtarief maar enkele centen hoger is dan het maximaal toegestane uurtarief.
  Wat kan ik doen als ik een hoger tarief dan het maximumtarief heb afgesproken?
  U heeft twee mogelijkheden:
  • u kunt in overleg met uw zorgverlener het loon of de vergoeding aanpassen, u wijzigt dan de zorgovereenkomst, of
  • u kunt zelf het ontbrekende deel bijbetalen via een vrijwillige storting.

  Hoe kan ik een vrijwillige storting doen

  Om uw budget met eigen geld aan te vullen moet u eerst een verzoek tot vrijwillige storting insturen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Verzoek om toestemming voor vrijwillige storting’. Na de toestemming kunt u een storting doen. Nadat wij uw vrijwillige storting hebben verwerkt, zullen wij de zorgverlener uitbetalen.

 • Het verantwoordingsvrije bedrag
  Het verantwoordingsvrije bedrag is onderdeel van uw totale budget. Als u hier recht op heeft, dan zit dat dus al in het bedrag dat op uw toekenningsbeschikking of -besluit van uw gemeente of zorgkantoor staat. Het is geen extra geld dat bovenop uw budget komt. Heeft u uw gehele budget al gebruikt? Dan is daarmee ook het verantwoordingsvrije bedrag op en kunnen we het niet meer uitkeren.
 • Uw rol als werkgever

  U bent werkgever als u een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten met uw zorgverlener. Gebruikt u een van de andere modelovereenkomsten van de SVB, dan bent u opdrachtgever.

  Werkgeverslasten betalen

  Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener én werkt uw zorgverlener vier of meer dagen per week voor u? In deze situatie moeten er werkgeverslasten betaald worden. Het is dan verplicht om de salarisadministratie aan de SVB uit te besteden. Dit geldt voor alle zorgwetten en combinaties daarvan. De enige uitzondering is als u alléén zorg krijgt uit de Zvw: dan mag u de salarisadministratie ook zelf uitvoeren. In deze situatie is het betalen van werkgeverslasten ook verplicht. U bent daar dan zelf verantwoordelijk voor.

  Het is belangrijk om u te realiseren dat de werkgeverslasten bovenop het bruto loon komen dat u heeft afgesproken met uw zorgverlener. Dit geld gaat ook van uw budget af. De werkgeverslasten zijn ongeveer 20 procent van het bruto loon.

  Een voorbeeld: U heeft een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener afgesproken en uw zorgverlener werkt 36 uren op 5 dagen in de week. Het bruto loon van uw zorgverlener is € 2.000,- per maand. Hier komt nog 20% werkgeverslasten bij. Er gaat dus elke maand € 2.400,- (€ 2.000,- + 20 % van € 2.000,-) van uw budget af.