PGB

Mijn PGB

Mijn PGB is uw persoonlijke internetpagina op onze website. Hier regelt u snel uw eigen zaken voor uw PGB.

Inloggen Mijn PGB

Klik op ‘Inloggen als budgethouder’ als u zelf uw PGB beheert. Klik op ‘Inloggen als vertegenwoordiger’ als u namens iemand anders het budget beheert.

Wat kunt u doen met Mijn PGB

U kunt:

  • een declaratie indienen en volgen;
  • uw budgetoverzicht bekijken;
  • uw documenten insturen;
  • gegevens van uw zorgverlener bekijken of wijzigen;
  • ziekte, herstel of zwangerschap van uw zorgverlener doorgeven;
  • loonstroken downloaden (dit kan alleen als wij de salarisadministratie voor u doen).

Bent u vertegenwoordiger en beheert u het PGB namens iemand?

Dan moet u dit schriftelijk aan ons doorgeven. Dit geldt ook als u een minderjarig kind vertegenwoordigt. Zodra uw gegevens in onze administratie zijn opgenomen, kunt u inloggen op Mijn PGB.

Digitale handtekening

Stuurt u een document of geeft u wijzigingen aan ons door via Mijn PGB? Dan is DigiD uw handtekening.