PGB

Uw zorgverlener ziek melden bij een Zvw-budget

Geef de ziekmelding van uw zorgverlener binnen 24 uur aan ons door. Dan kunnen we de procedures op tijd in gang zetten. Daarmee voorkomt u dat u zelf moet betalen.  Wij kunnen de loonkosten namelijk pas vergoeden vanaf het moment dat uw zorgverlener verzuimbegeleiding krijgt van de arbodienst. Daarom is het belangrijk dat u de ziekmelding binnen 24 uur doorgeeft.

Hoe kunt u een ziekmelding doorgeven

U meldt uw zorgverlener ziek- of zwanger:

 • via Mijn PGB
 • telefonisch: (030) 264 82 00. Meld dit voor 10.00 uur, dan verwerken wij uw melding dezelfde dag nog

Wij hebben een aantal gegevens van u nodig. Welke gegevens precies, hangt af van uw situatie. Namelijk of wij uw salarisadministratie al doen, of niet. 

Wij doen uw salarisadministratie voor deze zorgverlener al

Doen wij uw salarisadministratie voor deze zorgverlener? Dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • de naam en het burgservicenummer (BSN) van uw zorgverlener;
 • de datum waarop uw zorgverlener zich ziek heeft gemeld;
 • het verblijfadres van uw zorgverlener tijdens zijn of haar ziekte;
 • of uw zorgverlener volledig of gedeeltelijk ziek is;
 • of de ziekte het gevolg is van een zwangerschap.

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor vier of meer dagen per week? Dan komt daar nog bij:

 • geef door of uw zorgverlener in het verleden een WIA-uitkering heeft gehad voor dit ziektebeeld. U kunt dit navragen bij uw zorgverlener zelf.
 • geef door of u een no-riskpolis van UWV heeft voor deze zorgverlener. 

Wij doen uw salarisadministratie voor deze zorgverlener nog niet

Doen wij geen salarisadministratie voor uw zorgverlener? Dan hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • uw burgerservicenummer (BSN);
 • uw naam, adres en telefoonnummer.

Van uw zorgverlener hebben wij nodig:

 • de datum waarop de zorgverlener zich bij u ziek heeft gemeld;
 • BSN van uw zorgverlener;
 • naam, adres, telefoonnummer van uw zorgverlener;
 • geboortedatum van uw zorgverlener;
 • het aantal dagen en uren dat uw zorgverlener per week werkt;
 • het verblijfadres van uw zorgverlener tijdens zijn of haar ziekte;
 • of uw zorgverlener volledig of gedeeltelijk ziek is;
 • of de ziekte het gevolg is van een zwangerschap.

Heeft u met uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst voor vier of meer dagen per week? Dan komt daar nog bij:

 • Geef door of uw zorgverlener in het verleden een WIA-uitkering heeft gehad voor dit ziektebeeld. U kunt dit navragen bij uw zorgverlener zelf.
 • Geef door of u een no-riskpolis van UWV heeft voor deze zorgverlener.

Na de ziekmelding sturen we u een bevestigingsbrief met alle informatie die u nodig heeft.

Wat hebben wij later ook nog van u nodig?

Doen wij de salarisbetaling voor deze zorgverlener niet? Dan moet u de salarisadministratie gedurende de ziekteperiode aan ons uitbesteden. Dit kan alleen voor een hele kalendermaand!

Wij vragen u per brief om de volgende documenten:

 • een kopie van de zorgovereenkomst;
 • een kopie van de toestemmingsbrief waarin staat dat u een PGB-Zvw heeft;
 • een kopie van het formulier ‘aanmelding salarisadministratie vanuit de Zorgverzekeringswet’;
 • een kopie van 'machtiging voor het afdragen van loonheffing (opting in)', als uw zorgverlener op maximaal 3 dagen per week werkt;
 • een kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart of een kopie van het paspoort van uw zorgverlener. Het identiteitsbewijs moet geldig zijn en mag geen rijbewijs zijn.

Uw zorgverlener beter melden

Geef binnen 24 uur door als uw zorgverlener na ziekte weer aan het werk gaat. Dit kan direct via Mijn PGB of telefonisch (030) 264 82 00. Vermeld hierbij:

 • de naam en het burgerservicenummer (BSN) van uw zorgverlener;
 • de datum waarop uw zorgverlener weer gaat werken.

Gaat uw zorgverlener weer gedeeltelijk aan de slag? Geef dan aan ons door hoeveel uren uw zorgverlener weer gaat werken.

Wat moet u doen als uw zorgverlener zwanger is?

Is uw zorgverlener zwanger? Dan heeft uw zorgverlener misschien recht op een zwangerschapsuitkering.