PGB

Doorbetalen van loon bij een Zvw-budget

Betaalt u uw zorgverlener uit een Zvw-budget en wordt uw zorgverlener ziek of zwanger? U mag de loonkosten van een zieke of zwangere zorgverlener nooit direct uit uw Zvw-PGB betalen. Wij hebben een speciale regeling om de loonkosten te betalen. Dit gaat niet uit uw budget.

Dankzij deze regeling kunt u het geld uit uw budget gebruiken voor vervangende zorg tijdens de ziekte van uw zorgverlener.

Wanneer betalen we de loonkosten

We betalen de loonkosten van een zieke zorgverlener door als u een arbeidsovereenkomst heeft. U bent dan wettelijk verplicht om loon tijdens ziekte door te betalen.  Iedere budgethouder die een arbeidsovereenkomst heeft, is hiervoor bij ons verzekerd. Ook als u uw salarisadministratie zelf doet. U moet dan wel uw salarisadministratie tijdelijk door ons laten doen.

Wanneer betalen we de loonkosten niet

Freelancers, partners, familieleden en zorginstellingen krijgen geen loondoorbetaling bij ziekte. Doen we uw salarisadministratie en ontvangt uw zorgverlener een vast maandbedrag? Neem dan contact met ons op om de betaling stop te zetten.

Hoe lang wordt uw zorgverlener doorbetaald?

Dit hangt af van het aantal werkdagen dat de zorgverlener bij u werkt én of uw zorgverlener de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (of gaat bereiken). Werkt uw zorgverlener:  

  • Maximaal 3 dagen per week? Dan wordt het loon maximaal 6 weken doorbetaald.
  • 4 of meer werkdagen per week? Dan wordt het loon maximaal 2 jaar (104 weken) doorbetaald.
  • 4 of meer werkdagen per week en heeft uw zorgverlener de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan wordt het loon maximaal 13 weken doorbetaald.
  • 4 of meer werkdagen per week en bereikt uw zorgverlener tijdens de ziekteperiode de AOW-gerechtigde leeftijd? Dan wordt het loon van uw zorgverlener vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd nog maximaal 13 weken doorbetaald.

Wordt een vervangende zorgverlener ziek? Dan krijgt die doorbetaald voor de afgesproken duur van de vervanging. Ook hiervoor geldt de maximale duur van 6, 13 of 104 weken.

Declareer de gewerkte uren bij ons

Heeft uw zorgverlener in de kalendermaand waarin hij of zij ziek is, nog wel uren gewerkt? Dan moet u die uren bij ons declareren en niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Wij regelen de betalingen met uw zorgverzekeraar. In de maand(en) dat uw zorgverlener ziek is, declareert u zelf dus niets bij uw zorgverzekeraar.