PGB

Uw zorgverlener is ziek of zwanger (Zvw-budget)

Het is mogelijk dat uw zorgverlener ziek of zwanger wordt. Heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener? Dan heeft uw zorgverlener recht op loon tijdens ziekte of zwangerschap. We noemen dit loondoorbetaling.

Hoe wordt dit geregeld? En hoe betaalt u een vervangende zorgverlener? U vindt hier informatie over uw plichten. Wij leggen ook uit hoe wij u helpen om alle zaken rond ziekte en zwangerschap goed te regelen.