PGB

Uitbetaling Zvw-budget

Ik heb een Zvw-budget met salarisadministratie bij de SVB

Heeft u de salarisadministratie aan ons uitbesteed? Dan doet u het volgende:

  • u declareert de zorg bij ons met urenbriefjes. Doe dit in de eerste week na de maand waarin de zorg geleverd is en uiterlijk voor de 10e van de maand
  • we laten uw declaratie controleren door uw zorgverzekeraar

Is uw zorgverzekeraar akkoord? Dan betalen we uw zorgverlener aan het begin van de volgende maand uit.

Voorbeeld: uw zorg is geleverd in mei. U declareert dan vóór 10 juni. Dan betalen we begin juli uit. Wanneer het bedrag op uw rekening staat is afhankelijk van uw bank.

Ik betaal de zorgverlener uit verschillende budgetten

Doet uw zorgverlener ook werkzaamheden die u betaalt uit een ander budget? Bijvoorbeeld Wmo-begeleiding, Wmo-huishoudelijke hulp, jeugdhulp of een combinatie daarvan? Dan betalen we uw zorgverlener voor alle werkzaamheden tegelijk uit. Voor beide budgetten moet er dan wel voldoende budget zijn om de gehele betaling te kunnen doen. We doen dat aan het begin van de maand. Houd rekening met de verwerkingstijd van de betaling bij de bank.