PGB

Tarieven bij een Zvw-Budget

U kunt voor uw zorgverlener maximaal de tarieven declareren die uw zorgverzekeraar in het reglement heeft opgenomen.

Informele en formele zorgverleners

Binnen het PGB-Zvw hanteert de zorgverzekeraar verschillende tarieven voor informele en formele zorgverleners. Voor formele zorgverleners is een hoger maximum uurtarief beschikbaar.

Informele zorgverleners zijn volgens de reglementen van zorgverzekeraars zorgverleners die:

  • een bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad is van de budgethouder en/of
  • niet zijn ingeschreven als verpleegkundige (niveau 4 of 5) in het register, bedoeld in art. 3 van de wet BIG, voor het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van zorg en/of
  • geen inschrijving hebben in het Handelsregister of niet met de SBI codes 86, 87 of 88 staan geregistreerd als zorg verlenende organisatie.

Alle zorgverleners die niet als informele zorgverleners worden aangemerkt, zijn formele zorgverleners. Om het formele tarief te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat uw zorgverlener over een AGB-code beschikt.

Zorgfuncties

U kunt een PGB ontvangen voor persoonlijke verzorging, verpleging en medisch specialistische verpleging thuis (MSVT). Het is belangrijk dat u in uw zorgovereenkomst duidelijk aangeeft welke zorg wordt geleverd en welk tarief hiervoor is afgesproken.