PGB

Schade en rechtsbijstand bij een Zvw-budget

Heeft u een PGB van uw zorgverzekeraar op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Dan kunt u een beroep doen op onze collectieve aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering.

Stuur ons een kopie van de toestemmingsbrief waarin staat dat u een Zvw-PGB heeft.

Meld een conflict met uw zorgverlener zo snel mogelijk aan ons. U hoeft zelf geen advocaat in te schakelen.