PGB

PGB van de zorgverzekeraar (Zvw-budget)

Bij een PGB van de zorgverzekeraar heeft de SVB een andere rol. PGB’s van de gemeente en het zorgkantoor vallen onder het ‘Trekkingsrecht’. Dit betekent dat de SVB de budgetten beheert en alle betalingen aan zorgverleners door de SVB worden gedaan. 

Bij een PGB van de zorgverzekeraar werkt dit anders. Ontvangt u een PGB van uw zorgverzekeraar? Dan dient u uw declaraties in bij de zorgverzekeraar en betaalt u zelf uw zorgverlener uit. U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van onze dienstverlening.

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u lezen wat uw rechten en plichten zijn. U kunt ook informatie vinden over het Zvw-PGB op de website van uw zorgverzekeraar.

Wat kunnen wij voor u doen?

We hebben bij het Zvw-budget een andere rol dan bij de PGB’s van de gemeente en het zorgkantoor. Bij het Zvw-budget:

  • Wij kunnen namens u de salarisadministratie uitvoeren. De SVB dient dan uw declaraties in bij de zorgverzekeraar en betaalt uw zorgverleners netto uit.
  • In sommige gevallen kunnen wij het loon doorbetalen bij ziekte van uw zorgverlener.
  • Ondersteuning bieden bij schade en rechtsbijstand.

Salarisadministratie

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer met uw zorgverlener? Dan bent u werkgever. Een salarisadministratie is dan verplicht. U kunt ervoor kiezen om de salarisadministratie aan ons uit te besteden. Ook in andere gevallen kunt u er voor kiezen om de salarisadministratie aan ons uit te besteden.

Wanneer wij de salarisadministratie voor u doen maken wij loonstroken voor uw zorgverlener en betalen wij uw zorgverlener een nettoloon uit. Wij verzorgen de afdrachten aan de Belastingdienst, uw zorgverlener hoeft dit dan niet zelf te doen. Wij dienen namens u de declaraties in bij de zorgverzekeraar, u stuurt daarom de declaraties naar ons.

Doorbetaling loon bij ziekte

Is uw zorgverlener ziek en heeft u een arbeidsovereenkomst met die zorgverlener? Dan betalen wij het loon voor uw zorgverlener door. Wij regelen ook dat uw zorgverlener verzuimbegeleiding krijgt van de arbodienst.

Doen we niet uw salarisadministratie? Dan kunnen we het loon alleen doorbetalen als u uw zorgverlener tijdelijk bij ons aanmeldt voor de salarisadministratie.

Schade en rechtsbijstand

Heeft uw zorgverlener tijdens het werk schade bij u veroorzaakt? Of heeft u een arbeidsconflict met uw zorgverlener? Dan kunt u een beroep doen op onze collectieve aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandsverzekering.

Voorwaarden facilitaire dienstverlening

Wilt u gebruik maken van de hierboven genoemde diensten? Dan zult u akkoord moeten gaan met de Voorwaarden Facilitaire Dienstverlening Zvw (ook wel ‘Facilitaire voorwaarden’ genoemd). Het zijn afspraken over onze diensten voor mensen met Zvw-budget. Deze afspraken zijn onderdeel van de overeenkomst die u met ons aangaat, als u het formulier ‘Aanmelding Salarisadministratie PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)’ invult.

Door deze afspraken weet u waaraan u zich moet houden als u een Zvw-budget heeft en van onze diensten gebruik maakt. Ze beschrijven ook regels voor de SVB, zodat u weet wat u van ons kunt verwachten. Leest u de voorwaarden daarom goed door.