PGB

Overige vergoedingen bij een Zvw-Budget

Bij een Zvw-budget is het niet toegestaan om naast het uurtarief nog overige vergoedingen te declareren. Voorbeelden hiervan zijn: reiskosten, feestdagenuitkering, eenmalige uitkering of vakantie-uren. In het uurtarief moeten dus alle kosten zijn opgenomen.

Werkgeverslasten

Ook de eventuele werkgeverslasten dienen te passen binnen het maximum uurtarief dat de zorgverzekeraar heeft vastgesteld. U betaalt werkgeverslasten wanneer u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener heeft, waarbij de zorgverlener 4 dagen of meer per week bij u werkt.

De werkgeverslasten komen nog op het bruto loon dat u met uw zorgverlener heeft afgesproken en zijn meestal rond de 20 procent. Omdat dit percentage door bijvoorbeeld wisselende werktijden hoger kan uitvallen, adviseren de zorgverzekeraars u daarom om rekening te houden met 23 procent werkgeverslasten op het door u afgesproken uurloon.