PGB

Declaraties voor een Zvw-budget

Doen wij voor u de salarisadministratie? Dan kunt u de declaraties voor uw zorgverleners bij ons indienen. U kunt ze direct indienen via Mijn PGB of per post.

Doen wij geen salarisadministratie voor u? Stuur dan uw declaraties rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

U hoeft geen geld voor te schieten

Wanneer wij de salarisadministratie voor u doen, hoeft u geen geld voor te schieten om uw zorgverlener te betalen. U  stuurt uw urendeclaraties naar ons toe.
Het proces gaat daarna als volgt:

  • We sturen de declaraties ter goedkeuring naar uw zorgverzekeraar.
  • Na goedkeuring door uw zorgverzekeraar betalen wij uw zorgverlener een nettoloon uit.
  • We zorgen voor afdrachten van belasting en premies aan de Belastingdienst.

De declaratie moet vóór de 10e dag van de maand bij ons binnen zijn. In januari en december moeten de declaraties eerder in de maand bij ons binnen zijn. Wij informeren u hier tijdig over. 

Let op: als u loonstroken ontvangt, wil dat nog niet zeggen dat uw zorgverlener ook wordt betaald. Wij kunnen uw zorgverlener alleen betalen als de verzekeraar de declaratie goedkeurt. De declaratie kan bijvoorbeeld afgekeurd worden als het bedrag hoger is dan het budget dat u nog heeft.  U ontvangt van ons dan een brief met daarin de reden waarom de declaratie niet is uitbetaald. 

Geen vast maandloon

Bij een nieuwe zorgovereenkomst moet uw zorgverlener op basis van urendeclaraties werken. Zorgovereenkomsten die voor 2015 zijn afgesloten met een vast maandloon, mogen dit vaste maandloon nog wel hanteren.