PGB

Heeft u een vermoeden van fraude bij PGB en wilt u dit melden?

Om vermoeden van fraude met een PGB door te geven gebruikt u het volgende online formulier of belt u met: 030 – 264 8200.

Doet u liever een melding per post? Print en verstuur het fraudemeldformulier PGB (pdf, 145 KB).

Door privacy van onze klanten kunnen wij u niet informeren over de uitkomst van een onderzoek.