PGB

Bezwaar en beroep

Als Dienstverlening PGB nemen wij beslissingen. Die beslissingen baseren wij op de regels die gelden voor het PGB trekkingsrecht. Soms heeft een beslissing ongunstige gevolgen voor u.

Bent u het niet eens met een beslissing?

Wij sturen u een brief als wij een beslissing nemen rond uw PGB. Bent u het niet eens met een beslissing? Neem dan contact met ons op. Samen bekijken we of we uw vragen of problemen snel kunnen oplossen.

Bezwaarschrift

Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van besluit, bezwaar maken met een brief. Zo’n brief heet een bezwaarschrift.

Zet in uw bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens:

  • uw naam en adres;
  • uw burgerservicenummer (BSN) of uw klantnummer (deze vindt u in onze brief);
  • uw telefoonnummer;
  • de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
  • de reden waarom u het niet eens bent met deze beslissing;
  • de beslissing die de SVB volgens u moet nemen;
  • de datum van uw bezwaar.

Onderteken uw brief en stuur hem naar Dienstverlening PGB. Stuur documenten mee die van belang kunnen zijn. In de linkerbovenhoek van de envelop zet u ‘bezwaarschrift’. U krijgt van ons zo snel mogelijk een reactie.

Bezwaar op een betaling

Bent u het niet eens met een betaling op basis van een door u ingediende declaratie of de betaling van een vaste maandelijkse vergoeding? Vraag dan eerst het ‘betalingsbesluit’ bij ons op. Een betalingsbesluit is een schriftelijke bevestiging van de betaling. Dit betalingsbesluit heeft u nodig om bezwaar te kunnen maken.

U kunt het betalingsbesluit tot 8 weken na afloop van de betalingstermijn bij ons opvragen. Onze betalingstermijn is wettelijk vastgesteld op 30 dagen na ontvangst van uw declaratie, wanneer wij de salarisadministratie voor u doen is dit een termijn van 40 dagen.

Iemand anders bezwaar laten maken

Iemand anders mag de brief ook voor u schrijven, als u een machtiging meestuurt.

Machtiging bezwaarschriftprocedure (pdf, 115kB)

Uw bezwaar toelichten

Soms hebben we naar aanleiding van uw brief nog vragen. Of misschien wilt u zelf een toelichting geven. Dan nodigen we u uit voor een gesprek. Zo’n gesprek heet een hoorzitting. Vóór de hoorzitting kunt u uw dossier bekijken. Op de hoorzitting legt u uit waarom u bezwaar maakt. Iemand anders mag ook voor u spreken.

Vergoeding van kosten

Kosten die u maakt bij uw bezwaar kunnen we vergoeden. Maar alleen als we een fout hebben gemaakt én een nieuwe beslissing nemen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van professionele rechtsbijstand, uittreksels uit openbare registers en reiskosten. Wilt u een vergoeding van kosten? Geef dit dan aan in uw bezwaarschrift.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met onze beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Op de beslissing over uw bezwaar die u van ons ontvangt, staat hoe u in beroep kunt gaan bij de rechter.