PGB

Verschillende modelzorgovereenkomsten

De SVB heeft verschillende modelzorgovereenkomsten. Het gebruik van een modelzorgovereenkomst verplicht. Zo weten we zeker dat alle noodzakelijke gegevens en afspraken zijn opgenomen in de zorgovereenkomst.

Zorgovereenkomst 'met een zorginstelling'

Wordt de zorg geleverd door een instelling zoals een thuiszorginstelling? Dan sluit u met de budgethouder een zorgovereenkomst met een zorginstelling af.

Heeft u meerdere budgethouders in zorg? Dan kan het een tijdrovende klus zijn om voor budgethouders handmatig zorgovereenkomsten of wijzigingsformulieren in te vullen. In dat geval kijken we graag samen met u naar een oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen met Dienstverlening PGB door een e-mail te sturen naar de afdeling Relatiebeheer. Geef in uw mail duidelijk de naam van uw zorginstelling aan en hoeveel budgethouders uw organisatie in zorg heeft.

Veelgestelde vragen over de zorgovereenkomst met een zorginstelling 

Zorgovereenkomst ‘van opdracht’

Bent u niet in dienst van een instelling? Maar bent u een freelancer, zelfstandig ondernemer of een zzp’er? Dan sluit u met de budgethouder een zorgovereenkomst van opdracht af. Wanneer u volgens de Belastingdienst een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, heeft u geen recht op het minimumloon. Ziet de Belastingdienst u niet als ondernemer, dan heeft u wel recht op het minimumloon. Weet u niet zeker of de Belastingdienst u als ondernemer ziet? Doe dan de OndernemersCheck op de website van de Belastingdienst.

Zorgovereenkomst ‘met een partner of familielid’

Bent u de partner of een familielid in de eerste- of tweede graad van de budgethouder of diens wettelijke vertegenwoordiger? Dan sluit u met de budgethouder een zorgovereenkomst met een partner of familielid af. U werkt dan op basis van een overeenkomst van opdracht wat betekent dat u minimaal het minimumloon moet verdienen.

 • Onder eerstegraads familie wordt verstaan: ouder, kind, schoonouder, schoonzoon of schoondochter.
 • Onder tweedegraads familie wordt verstaan: broer, zus, grootouder, kleinkind, zwager, schoonzus, partner van grootouder of partner van kleinkind.

Zorgovereenkomst ‘arbeidsovereenkomst’

Neemt de budgethouder u in dienst? Dan sluit u met de budgethouder een arbeidsovereenkomst af. De budgethouder wordt dan uw werkgever. Aan een arbeidsovereenkomst zijn wettelijke rechten en plichten verbonden. Denk daarbij aan de arbeidstijden en het minimumloon.

Aandachtspunten bij het invullen

 • De juiste NAW-gegevens, BSN of KvK en IBAN nummer van u moeten zijn ingevuld op de zorgovereenkomst.
 • De looptijd van de zorgovereenkomst moet zijn ingevuld (de ingangsdatum en eventuele einddatum).
 • Alle werkafspraken moeten juist en volledig zijn ingevuld.
 • Het loon wat u afspreekt is altijd bruto, hierover moet u nog belasting en premies betalen.
 • Ontvangt u een vast bedrag per maand? Dan moet er op de overeenkomst ook aangegeven worden op welke dagen en hoeveel uren u werkt.
 • Heeft u een reiskostenvergoeding afgesproken?
     - Bij een vergoeding per uur is een vaste vergoeding niet mogelijk. 
     - Voor zorginstellingen geldt dat de reiskosten in de prijs van de geleverde zorg inbegrepen zijn.
 • Zorg ervoor dat de zorgovereenkomst is ondertekend door u en door de budgethouder (of vertegenwoordiger).

Onvolledige of verkeerd ingevulde zorgovereenkomsten kunnen niet door ons worden verwerkt.