PGB

Wat doen andere instanties

Zorgbehoevenden met een PGB krijgen te maken met verschillende instanties. U leest hier welke instanties dat zijn en wat ze doen.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst kunt u terecht met vragen over:

  • loonheffingen;
  • premies voor werknemersverzekeringen;
  • bijdrage voor de Zorgverzekeringswet;
  • belastingregels bij secundaire arbeidsvoorwaarden.

Neem contact op met de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543 of kijk op belastingdienst.nl.

CAK

Het CAK berekent de eigen bijdragen voor budgethouders die een PGB krijgen van het zorgkantoor of de gemeente. Kijk op hetcak.nl voor meer informatie.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Als iemand blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan bij het CIZ een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) aangevraagd worden. Het CIZ onderzoekt of de aanvrager daarvoor in aanmerking komt. Kijk op ciz.nl voor meer informatie.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van een PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Zij bepaalt de hoogte van het PGB en welke zorg er wel en niet mag worden ingekocht met het Wmo- of Jeugdwet-PGB.

Nationale Ombudsman

De Nationale ombudsman behandelt klachten over overheidsinstanties. Hij is onafhankelijk en onpartijdig. Kijk op nationaleombudsman.nl voor meer informatie.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bij de aanvraag van zorg of ondersteuning heeft de zorgaanvrager recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente of het zorgkantoor moet hiervoor zorgen. Dit zijn de aanbieders van onafhankelijke cliëntondersteuning:

  • Stichting patiëntenvertrouwenspersoon. Kijk op pvp.nl voor meer informatie.
  • MEE. Kijk op mee.nl voor meer informatie.

Per saldo

Per Saldo is een belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een PGB. Kijk op pgb.nl voor meer informatie.

Rijksoverheid

De overheid heeft voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben een digitale wegwijzer (Regelhulp) gemaakt. Ga naar regelhulp.nl als u de wegwijzer wilt raadplegen. Wilt u meer informatie over de Rijksoverheid kijk dan op rijksoverheid.nl.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden zij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. UWV voert deze diensten uit in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kijk op uwv.nl voor meer informatie.

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor het verstrekken van een PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het bepaalt de hoogte van het PGB en welke zorg er wel en niet mag worden ingekocht met het Wlz-PGB.

Zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor het verstrekken van een PGB vanuit Zorgverzekeringswet (Zvw). Hij bepaalt de hoogte van het PGB en welke zorg er wel en niet mag worden ingekocht met het Zvw-PGB.