PGB

Wanneer is een salarisadministratie nodig

In een salarisadministratie houdt een werkgever alle gegevens bij over de lonen, belastingafdrachten en premies. Wij kunnen de salarisadministratie namens de budgethouder doen. Dit houdt het volgende in voor u als zorgverlener:

  • Wij betalen u een nettoloon uit.
  • Wij betalen voor u de verplichte belasting en premies aan de Belastingdienst.
  • Wij onderhouden het contact met de Belastingdienst.
  • Wij maken loonstroken en een jaaropgave.

Verplichte of vrijwillige salarisadministratie

In sommige gevallen is de budgethouder verplicht om de salarisadministratie door ons te laten doen. Dit hangt af van het type modelovereenkomst dat u heeft afgesloten.

Verplichte salarisadministratie
Heeft u met de budgethouder een arbeidsovereenkomst voor 4 dagen of meer per week afgesloten? Een salarisadministratie is dan verplicht. U bent dan verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO/WIA en ZW). Wij betalen u een nettoloon uit.

Vrijwillige salarisadministratie
Bij de volgende drie situaties kunt u kiezen voor bruto betalingen of netto betalingen.

  • Als u een arbeidsovereenkomst voor 3 dagen of minder per week heeft afgesloten.
  • Als u een zorgovereenkomst met een partner of familielid heeft afgesloten.
  • Als u een zorgovereenkomst van opdracht heeft afgesloten.

Voor zorginstellingen doen wij geen salarisadministratie.