PGB

Wat als u zwanger bent

 Stel: u bent zwanger. Heeft u dan recht op zwangerschapsverlof? En wie betaalt dat dan? Dit hangt af van het soort overeenkomst dat u met de budgethouder heeft.

Soort overeenkomst

Er zijn drie situaties mogelijk die invloed hebben op het recht op zwangerschapsverlof.

 1. Overeenkomst van opdracht of een overeenkomst met een partner of een familielid
  De budgethouder hoeft u tijdens het zwangerschapsverlof niet door te betalen. Wij stoppen daarom de loonbetaling als u met zwangerschapsverlof gaat.
  U heeft misschien wel recht op een ZEZ-uitkering (een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen). U kunt deze uitkering zelf aanvragen bij UWV. U kunt het formulier downloaden van de website van het UWV.
 2. Arbeidsovereenkomst
  Verleent u minimaal vier dagen per week zorg aan de budgethouder? Dan krijgt u een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO). Wij regelen dat voor u. Het is belangrijk dat het verlof op tijd bij ons wordt gemeld.
  Verleent u minder dan vier dagen per week zorg aan de budgethouder? Dan krijgt u geen WAZO-uitkering, maar mogelijk wel een ZEZ-uitkering.
 3. Overeenkomst met een zorginstelling
  U regelt het zwangerschapsverlof met de zorginstelling.

Wat moet de budgethouder bij ons melden?

Wij hebben de volgende informatie nodig:

 • de vermoedelijke bevallingsdatum;
 • de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof;
 • heeft u met de budgethouder een arbeidsovereenkomst afgesloten voor vier dagen of meer, dan hebben wij ook een zwangerschapsverklaring van u nodig.

De budgethouder moet uw zwangerschap uiterlijk vier weken voordat u met zwangerschapsverlof gaat bij ons melden.

Wanneer begint het zwangerschapsverlof?

Officieel bestaat het zwangerschapsverlof uit twee delen: zwangerschapsverlof en bevallingsverlof.

 • Het zwangerschapsverlof begint zes tot vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De precieze begindatum van het verlof bepaalt u zelf, in overleg met de budgethouder. Het zwangerschapsverlof eindigt op de datum van de bevalling.
 • Het bevallingsverlof begint op de dag na de bevalling. Het bevallingsverlof duurt minimaal tien weken.
Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren samen minimaal 16 weken.

Ziekte net voor de verlofperiode

Wordt u kort voor de verlofperiode ziek? Dat kan gevolgen hebben voor de ingangsdatum van het verlof. Meer informatie hierover vindt u op de website van UWV.

Na het verlof

Gaat u na het verlof weer aan het werk? Dan moet de budgethouder dit bij ons melden, zodat wij de betalingen op tijd kunnen starten.